windows

Transmuralis is hét samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord.

Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. We werken aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Ons uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener. Adequate zorg voor iedereen in de regio is wat ons bindt.

Stand van zaken corona in de regio Zuid-Holland Noord (update 13 nov 2020)


Regionale cijfers beginnen gunstiger beeld te vertonen

Gelukkig is in onze regio – Zuid-Holland Noord – het aantal positief geteste inwoners aan het dalen en ook het aantal zieke medewerkers en opgenomen patiënten/bewoners met Covid neemt langzaam af. Dat is een hoopgevende ontwikkeling.

Op een aantal plekken in het land is inmiddels ervaring opgedaan met het thuismonitoren van patiënten die besmet zijn met Covid. Dat is met veel succes geïmplementeerd.

Lees meer >

 • topaz
 • wijdezorg
 • activite
 • allerzorg
 • roh
 • curadomi
 • privazorg
 • alrijne
 • rivierduinen
 • roomburgh
 • homeinstead
 • heerensloo
 • duinbollen
 • Amandi huis
 • basalt
 • issoria
 • libertas
 • demare
 • zorgbalans
 • hozo

Nieuws