windows

Transmuralis is hét samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord.

Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. We werken aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Ons uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener. Adequate zorg voor iedereen in de regio is wat ons bindt.

Coronavirus en Transmuralis (update)

Transmuralis organiseert het gehele jaar door diverse evenementen zoals scholingen, bijeenkomsten of overleggen waar zorgprofessionals bij aanwezig zijn of die bij zorgorganisaties plaatsvinden. In verband met de ontwikkeling van het coronavirus en recente regeringsstandpunten hierover zullen wij onze netwerkbijeenkomsten en -overleggen nog op een andere manier moeten vormgeven dan u van ons gewend bent. Onze rol als samenwerkingsorganisatie zullen wij echter ook in deze periode onverminderd blijven voortzetten door met u (digitaal) te blijven verbinden, knelpunten te signaleren en met elkaar op te lossen. Onze ervaring is dat dit met nieuwe communicatievormen en -middelen gelukkig goed mogelijk blijkt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben of constateert u situaties waarin wij een rol kunnen vervullen, neemt u dan contact met ons op via info@transmuralis.nl.

Team Transmuralis

 • florence
 • hospicegroep alphen
 • wassenaar
 • privazorg
 • libertas
 • duinbollen
 • activite
 • basalt
 • rivierduinen
 • curadomi
 • alrijne
 • hoogwaak
 • wijdezorg
 • Marente
 • zz
 • issoria
 • topaz
 • dsv
 • buurtzorg
 • zorgbalans

Nieuws

 • Casuïstiekbespreking Wzd met CIZ (IBS en RM)

  Op 24 april 2020 heeft een regionaal overleg Wet zorg & dwang plaatsgevonden waar deelnemers van Transmuralis casuïstiek met betrekking tot de uitvoering van de Wet zorg & dwang hebben voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het CIZ.

  Lees verder
 • Palliatieve zorg en het coronavirus

  Op Palliaweb vindt u alle actuele informatie over palliatieve zorg aan patiënten (en naasten) met het coronavirus in de verschillende zorgsettingen. Ook vindt u er handreikingen, goede voorbeelden en praktische informatie.

  Lees verder
 • Geestelijke verzorging thuis en corona

  Veel mensen maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Hierdoor kunnen vragen opspelen zoals bij een plotseling overlijden van een naaste, een onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid of bij een  isolement.

  Lees verder