De stichting Transmuralis is een onafhankelijk samenwerkingsverband, dat werkt in opdracht van het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mw. A.P. Berkhout-Pos Voorzitter Voorzitter raad van bestuur ActiVite
Mw. drs. A.L.R. de Jongh MM MBA H Secretaris Voorzitter raad van bestuur Topaz
Mw. drs. Y.M. Wilders R.A. Penningmeester Voorzitter raad van bestuur Alrijne Zorggroep
Mw. dr. I. Steneker Lid (wd tot 1-1-21) Raad van bestuur LUMC
Dhr. drs. W. Wiegersma Lid Voorzitter raad van bestuur Basalt
Mw. F. Kothuis MSc  Lid Voorzitter raad van bestuur GGZ Rivierduinen
Mw. C.M.M. Ineke Lid Voorzitter raad van bestuur
Libertas Leiden
Mw. A.T.M. Asberg Lid Voorzitter raad van bestuur Marente
Dhr. J.Y. Brehler  Lid Algemeen bestuurder Zorggroep ROHWN
Dhr. A.M. van Houten MHA Lid Voorzitter raad van bestuur Zorg en Zekerheid