De stichting Transmuralis is een onafhankelijk samenwerkingsverband, dat werkt in opdracht van het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mw. drs. A.L.R. de Jongh MM MBA H Voorzitter Voorzitter raad van bestuur Topaz
Mw. drs. Y.M. Wilders R.A. Penningmeester Voorzitter raad van bestuur Alrijne Zorggroep 
Dhr. J.Y. Brehler  Secretaris Algemeen bestuurder Zorggroep ROHWN
Dhr. prof. dr. M.J. Schalij Lid Raad van bestuur LUMC
Dhr. drs. W. Wiegersma Lid Voorzitter raad van bestuur Basalt
Vacature Lid Raad van bestuur GGZ Rivierduinen
Dhr. B. Martens Lid Raad van bestuur Libertas Leiden
Mw. H. van den Brink  Lid Raad van bestuur Marente
Mw. A. van Hemel Lid Raad van bestuur ActiVite
Dhr. A.M. van Houten MHA Lid Voorzitter raad van bestuur Zorg en Zekerheid
Dhr. dr. J.M.M. de Gouw Lid Directeur Publieke Gezondheid Hollands Midden
Dhr. T.G.C. Koster, huisarts Lid Voorzitter Huisartsenco√∂peratie De LIMES