windows

Transmuralis is hét samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord.

Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg. We werken aan het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren. Ons uitgangspunt is: de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener. Adequate zorg voor iedereen in de regio is wat ons bindt.

Coronavirus en Transmuralis

Transmuralis organiseert het gehele jaar door diverse evenementen zoals scholingen, bijeenkomsten of overleggen waar zorgprofessionals bij aanwezig zijn of die bij zorgorganisaties plaatsvinden. In verband met de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en recente standpunten hierover vanuit RIVM en VWS zullen wij tot 28 april onze (fysieke) evenementen en groepsoverleggen helaas moeten annuleren. Wij onderhouden in deze periode graag op een andere wijze contact met u (via telefoon of beeldbellen) om onze werkzaamheden zo veel mogelijk door te laten gaan. Wij zullen u hiervan telkens tijdig op de hoogte brengen en we hopen op ieders begrip.

Onze rol als samenwerkingsorganisatie zullen wij ook in deze periode onverminderd blijven voortzetten door met u te blijven verbinden, knelpunten te signaleren en met elkaar op te lossen. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben of constateert u situaties waarin wij een rol kunnen vervullen, neemt u dan contact met ons op via info@transmuralis.nl. Wij hebben hierbij het standpunt ingenomen om nieuwe initiatieven telkens goed af te stemmen met de regionale coördinatie- en crisislijnen zoals het Regionaal Overleg Acute Zorg West (ROAZ) om de hiervoor aangewezen infrastructuur ten aanzien van het coronavirus niet te verstoren.

Team Transmuralis

 • hozo
 • hoogwaak
 • basalt
 • zz
 • activite
 • Marente
 • libertas
 • heerensloo
 • allerzorg
 • duinbollen
 • procura
 • topaz
 • alrijne
 • florence
 • xenia
 • privazorg
 • wijdezorg
 • hospicegroep alphen
 • roh
 • roomburgh

Nieuws