Samenwerking in de zorg voor CVA-patiënten is noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.

Regionale samenwerking

Binnen het CVA-netwerk is een goede samenwerking tussen de aangesloten organisaties. Het uitgangspunt is dat de patiënt die een CVA heeft doorgemaakt in iedere fase de meest passende zorg en revalidatie krijgt. Het is dan ook van essentieel belang dat doorstroom naar de verschillende instellingen op tijd plaatsvindt.

Concrete samenwerkingsafspraken helpen om samen goede patiëntenzorg te leveren en de continuïteit van zorg te garanderen. Hoe beter de afspraken geïmplementeerd zijn, hoe meer baat patiënten er van ondervinden. Zij krijgen dan de juiste zorg op de juiste plek en de zorg die zij van verschillende zorgprofessionals krijgen, is dan goed op elkaar afgestemd. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg en de borging daarvan.

In de regio Zuid-Holland Noord zijn de volgende organisaties bij het CVA-netwerk van Transmuralis aangesloten.

NEURONET ZHN: 1e lijns behandelaars NAH-patiënten nu makkelijk vindbaar!

Door de oprichting van Neuronet Zuid-Holland Noord (ZHN) is het eenvoudiger geworden om snel een kwalitatief goede behandelaar te vinden voor patiënten met een Niet Aangeboren hersenletsel (NAH)

Wat is NeuroNet?

Neuronet ZHN is een regionaal en multidisciplinair 1e lijns netwerk gericht op het verbeteren, stimuleren en borgen van multidisciplinaire, kwalitatief goed afgestemde, evidence based practise zorg voor eerstelijns patiënten met NAH in de regio ZHN. De zorg wordt aangeboden volgens de geldende richtlijnen en principes van value based health care en stepped care. In de regio Haaglanden is Neuronet al langer actief en in andere regio’s is Neuronet in oprichting.

Waarom NeuroNet?

Neuronet biedt meer zicht op de kennis en kunde op het gebied van NAH van 1e lijns behandelaars bij paramedici, artsen en patiënten. Hierdoor komen patiënten met NAH eerder terecht bij de juiste behandelaar op het juiste tijdstip. Neuronet komt ook voort uit de sterke behoefte vanuit de 1e en 2e lijn om de zorg voor NAH patiënten te stroomlijnen in het kader van efficiëntie, stepped care en kwaliteit van zorg.

Hoe doet Neuronet ZHN dat?

Neuronet Zuid-Holland Noord realiseert bovenstaande door:

  • Het vergroten van de vindbaarheid van gekwalificeerde behandelaars via de website van Neuronet
  • Het creëren van een optimale doorstroom van patiënten tussen de eerste en tweede lijn.
  • Het vergroten en delen van kennis en kunde binnen het netwerk.
  • Het maken van inhoudelijke en logistieke behandelafspraken binnen de NAH zorgketen.
  • Het optimaliseren van de communicatie binnen de keten.
  • Het organiseren van 4 (verplichte) netwerkbijeenkomsten per jaar voor behandelaars.
  • Het toetsen van de 1e lijns deelnemers  op inhoudelijke en logistieke kwaliteitscriteria.

Waar vindt u Neuronet?

Zoekt u een gekwalificeerde fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist? 

Via deze link krijgt u zicht op de behandelaars bij u in de buurt.

Vragen? 

Stel ze door een email te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bovenregionale samenwerking

Het CVA-netwerk Zuid-Holland Noord onderhoudt contacten met de aangrenzende CVA-netwerken. Kennis en ontwikkelingen vanuit de eigen regio worden gedeeld en er worden afspraken gemaakt over overlappende gebieden.

De aangrenzende CVA-netwerken zijn:

Landelijke samenwerking

Het netwerk CVA Zuid-Holland Noord  is aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk CVA. Het doel van het landelijk kennisnetwerk is het landelijk stimuleren van verdere verbetering van de zorg voor mensen met CVA. Om dit te bereiken stimuleert het landelijk kennisnetwerk de zorgketens om kennis en ervaring uit te wisselen, kwaliteitsindicatoren te rapporteren en een scholingsprogramma tot stand te brengen, centraal en/of decentraal.