Binnen de regio Zuid-Holland Noord wordt gewerkt met casemanagement dementie.

Wat is casemanagement dementie?

De Zorgstandaard Dementie geeft de volgende definitie: Het systematisch aanbieden van gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning door een vaste professional, die deel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, gedurende het hele traject van ‘niet pluis’ of de diagnose tot aan opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) of overlijden.

Of in iets praktischer bewoordingen:

Een casemanager dementie informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes maken. Zo helpt de casemanager dementie de persoon met dementie en de naasten om te gaan met de gevolgen van dementie in het dagelijks leven. Daarnaast speelt de casemanager een belangrijke rol bij het inventariseren van de zorgvraag, signaleren van mogelijke problemen en ondersteuning bij het voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen van het ziektebeeld. Alles in nauwe afstemming met de cliënt zelf, de naasten, de huisarts en andere hulpverleners.

Casemanagement (CMD) in de regio Zuid-Holland Noord

In de regio Zuid-Holland Noord wordt CMD aangeboden door diverse organisaties die aangesloten zijn bij het dementienetwerk                 

Casemanagementoverleg

Sinds 2019 komen de casemanagers dementie per subregio periodiek bij elkaar om van elkaar te leren en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (casemanagement) dementie in de regio. Het doel van het overleg is het vergroten van de kwaliteit van het casemanagement. Je kunt aansluiten als je werkt bij een organisatie die onderdeel uitmaakt van het dementienetwerk en verantwoordelijk bent voor casemanagement dementie.

De drie subregio’s zijn:

  • groot Alphen
  • groot Leiden
  • Duin en Bollenstreek

Data, tijdstippen en locaties voor 2022 zijn hier terug te vinden.