Samenwerking in dementiezorg is  noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.

Op verschillende niveaus werken wij samen aan betere dementiezorg: landelijk, regionaal, subregionaal, en lokaal.

Landelijk

Transmuralis is aangesloten bij het landelijke dementienetwerk.

Regionaal

In de regio Zuid-Holland Noord zijn (vanuit de zorgvrager, de zorgorganisaties, kennisorganisaties en als financiers) de volgende organisaties bij het dementienetwerk van Transmuralis aangesloten.

Wij werken nauw samen met

Subregio

In de subregio’s Duin- en Bollenstreek, Groot-Alphen en Groot-Leiden organiseert Transmuralis zes keer per jaar casuïstiekbesprekingen voor casemanagers, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Zie ook deskundigheidsbevordering.

Gemeente

De meeste mensen met dementie wonen thuis. De dertien gemeenten in onze regio zijn daarom een belangrijke samenwerkingspartner als het gaat om het optimaliseren van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten.

Dementievriendelijke gemeente

Transmuralis kan lokale dementienetwerken ondersteunen en goede voorbeelden delen. Kijk hiervoor ook bij dementievriendelijke regio.

Lokale pilots en projecten

  • Alphen aan den Rijn bij de klantreis dementie
  • Kaag en Braassem: Pilot zorgapp met het wijksamenwerkingsverband