De opdrachtgevers voor deze app zijn het LUMC, Alrijne Zorggroep, Knooppunt Ketenzorg en het netwerk Dementie (via Transmuralis en is bedoeld voor zorgprofessionals in de regio Zuid-Holland Noord.

Sleutelnet beheert en coördineert de database.

Waarom?

 In de regio Zuid-Holland Noord hebben diverse typen zorgverleners aangegeven dat collega-zorgverleners, zorgpartijen en regionaal gemaakte werkafspraken niet altijd gemakkelijk vindbaar zijn. De Zorgapp ZHN biedt daar een oplossing voor. Door gebruik van de app wordt een optimalisatie van de samenwerking nagestreefd.