Een van de doelen waar het dementienetwerk aan werkt is de versterking van een dementievriendelijke regio. In de regio Zuid-Holland Noord wonen bijna 10.000 mensen met dementie. Naar verwachting stijgt dit aantal naar 14.000 in 2030. (bron: HHM)

Wat is dementievriendelijk?

Steeds meer inwoners en organisaties in de 13 gemeenten in de regio krijgen dagelijks te maken krijgen met dementie. In een dementievriendelijke gemeente / gemeenschap kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving en maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen. Zo kunnen inwoners en bedrijven dementie beter herkennen en weten ze hoe ze iemand met dementie kunnen helpen. In een dementievriendelijke gemeente wordt dementie bespreekbaar gemaakt en is er oog voor wat mensen met dementie nog wél kunnen.

Hoe?

Er zijn veel manieren waarop een gemeente samen met inwoners en organisaties vorm kan geven aan ‘dementievriendelijkheid’. Er is geen blauwdruk voor een dementievriendelijke gemeente en het is ook nooit klaar. In sommige gemeenten gebeurt al veel voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, in andere nog minder (zichtbaar). Op de website van samendementievriendelijk is veel informatie terug te vinden.

Kennis delen in de regio

Transmuralis verspreidt graag kennis en goede voorbeelden, zodat dit ten goede kan komen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving.

Op 26-11-2019 organiseerde Transmuralis daarom een regio-bijeenkomst in de Scheppingskerk in Leiderdorp. Daar deelden betrokkenen uit alle dertien gemeenten goede voorbeelden over het werken aan een dementievriendelijke gemeente / gemeenschap. Dit was tevens de start van het regionale dementievriendelijke netwerk. Kijk hieronder wie de contactpersoon is voor het lokale dementienetwerk in jouw gemeente en laat je inspireren door de goede voorbeelden.

Mooie voorbeelden

Vanaf 2020 delen wij vanuit 13 gemeenten in onze regio goede voorbeelden van dementievriendelijke gemeenschappen op deze website. Er wordt continu aan gewerkt, dus houdt de site in de gaten!

In juli 2020 ging programmaleider Dementie Joan Veldhuizen in gesprek met Sandra de Jonge, die betrokken is bij dementievriendelijk Noordwijk. Hier lees je hoe er in de gemeente Noordwijk gewerkt wordt aan een dementievriendelijke gemeenschap en wat dat eigenlijk inhoudt.

In september 2020 ging programmaleider Dementie Joan Veldhuizen in gesprek met Coby Tijssen en Yvonne Martens, die betrokken zijn bij dementievriendelijk Lisse. Hier lees je hoe er in de gemeente Lisse gewerkt wordt aan een dementievriendelijke gemeenschap. 

In december 2020 ging programmaleider Dementie Joan Veldhuizen in gesprek met Tallie Habermehl die betrokken is bij dementievriendelijk Teylingen. Hier lees je hoe erin de gemeente Teylingen gewerkt wordt aan een dementievriendelijke gemeenschap.

Wil je weten of er in jouw gemeente een lokaal dementienetwerk is en wie de kartrekkers zijn? Kijk dan hier