Binnen het dementienetwerk is het streven om dementiezorg- en ondersteuning zoveel mogelijk persoonsgericht en integraal te bieden gedurende het hele ziekteproces. Dat vraagt om deskundige betrokkenen en goede samenwerking tussen professionals en organisaties. De deskundigheidsbevordering is in elk geval gericht op diverse doelgroepen binnen de (bij het) netwerk (aangesloten organisaties):

 • zorgprofessionals zoals helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen
 • ondersteunende professionals zoals hulp bij het huishouden of huiskamermedewerkers
 • casemanagers dementie
 • huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen

Daarnaast kan deskundigheidsbevordering gericht zijn op: 

 • mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • sociale wijkteams
 • gemeenten
 • 1e lijns professionals
 • vrijwilligers

De deskundigheidsbevordering is altijd aanvullend en / of overstijgend aan wat de netwerkorganisaties zelf aanbieden. Thema’s hebben een relatie met het jaarplan of met praktijkvraagstukken.

In 2022 staat een aantal thema’s centraal: 

 • Relatie mantelzorger - professional – client
 • Vrijheid en veiligheid (incl. wet zorg en dwang)
 • Samenwerken in (de) wijk (samenwerkingsverbanden)
 • Omgaan met dementie in de thuissituatie voor professionals niveau 3&4
 • Inzet digitale (slimme) toepassingen bij dementie in de thuissituatie

De wijze van faciliteren en organiseren van deskundigheidsbevordering en netwerkbijeenkomsten is passend bij de doelgroep, context en mogelijkheden.

In 2022 stemmen wij af op de onderzoeken en resultaten van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland op het gebied van dementie.

Kwaliteit casemanagement

Casemanagement: zes keer per jaar komen de casemanagers van elke subregio bij elkaar om van elkaar te leren en om op de hoogte te blijven van regionale en landelijke ontwikkelingen. Twee keer per jaar komen de casemanagers uit heel Zuid-Holland Noord bij elkaar. 

Data, tijdstippen en locaties voor 2022 zijn hier terug te vinden.

Casuïstiek

Zes keer per jaar komen casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen bij elkaar om aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan en zo hun deskundigheid te vergroten. Data, tijdstippen en locaties voor 2021 zijn hier terug te vinden.

Niet Pluis gevoel: signaleren, melden, opvolgen, terugkoppelen

De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel is beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. Op de website van Movisie is de beschrijving terug te vinden.

De volgende materialen zijn gratis (digitaal) verkrijgbaar bij Transmuralis:
- voor managers: handleiding voor implementatie in organisaties
- voor trainers: handleiding bij digitaal lesmateriaal
- digitaal lesmateriaal
- signalenkaart
- een hand out voor deelnemers die de training gevolgd hebben
- een animatiefilm

U kunt de materialen aanvragen door een mail te sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Netwerkbijeenkomsten

Een aantal keren per jaar organiseert Transmuralis in samenwerking met netwerkpartners bijeenkomsten met een bijzonder thema. De afgelopen jaren waren de thema's bijvoorbeeld:

 • dementie op jonge leeftijd
 • anders kijken naar probleemgedrag
 • echt leven tot het einde (in samenwerking met de Leyden Academy)
 • versterken van de dementievriendelijke regio

De thema’s die in in verband met de corona-maatregelen in 2020/2021 geen doorgang konden vinden maar die nu gepland staan voor 2022 zijn:

 • deskundigheidsbevordering (dementie) voor professionals niveau 1&2 ism het Ervarea-theater
 • versterken van de dementievriendelijke regio: best practices twee jaar later