Voorwaarde voor goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten  is een actueel kennisniveau bij alle betrokken zorg- en hulpverleners. Binnen het dementienetwerk hechten we daar dan ook veel waarde aan.

Op verschillende manieren draagt Transmuralis bij aan deskundigheidsbevordering van professionals:

Kwaliteit casemanagement

Casemanagement: zes keer per jaar komen de casemanagers van elke subregio bij elkaar om van elkaar te leren en om op de hoogte te blijven van regionale en landelijke ontwikkelingen. Twee keer per jaar komen de casemanagers uit heel Zuid-Holland Noord bij elkaar. Data, tijdstippen en locaties voor 2020 zijn hier terug te vinden.

Casuïstiek

Zes keer per jaar komen casemanagers, specialisten ouderengeneeskunde en psychologen bij elkaar om aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan en zo hun deskundigheid te vergroten. Data, tijdstippen en locaties voor 2020 zijn hier terug te vinden.

Netwerkbijeenkomsten

Een aantal keren per jaar organiseert Transmuralis in samenwerking met netwerkpartners bijeenkomsten met een bijzonder thema. In 2019 organiseerden wij onder andere bijeenkomsten over:

  • dementie op jonge leeftijd
  • anders kijken naar probleemgedrag
  • echt leven tot het einde (in samenwerking met de Leyden Academy)
  • versterken van de dementievriendelijke regio

De thema’s die in 2020 aan bod komen zijn:

  • deskundigheidsbevordering (dementie) voor professionals niveau 1&2 (mei 2020)
  • samenwerken in de wijk (casemanagers, huisartsen, poh-ers en specialisten ouderengeneeskunde) (juni 2020)
  • samenwerken met mantelzorgers
  • vrijheid en veiligheid

Houdt de agenda van Transmuralis en de nieuwsbrief in de gaten!

Scholing sociale wijkteams

Het dementienetwerk verzorgt met enige regelmaat scholing op maat voor sociale wijkteams in de regio op het gebied van (signaleren van en omgaan met) dementie. Wilt u daar gebruik van maken of heeft u een andere scholingsvraag op het gebied van dementie? Neem dan contact op met Joan Veldhuizen.