Scholing

Pakket Niet Pluis gevoel

Vroegsignalering door vrijwilligers en zorgverleners wordt steeds belangrijker. Ouderen wonen immers steeds langer thuis. Dan liggen gevaren als eenzaamheid, depressie, dementie, overmatig alcoholgebruik en zelfs ouderenmishandeling op de loer. Vaak zijn het vrijwilligers en zorgverleners die als eerste hun vermoedens hebben. Het kan moeilijk zijn om deze Niet Pluis gevoelens om te zetten in actie, waardoor ouderen passende zorg of ondersteuning krijgen.

Daarom heeft Transmuralis, samen met GGD Hollands Midden, steunpunt Huiselijk Geweld en Groot Hoogwaak, een scholing Niet Pluis gevoel ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers. Hiermee kunnen organisaties die werk willen maken van vroegsignalering doelgericht aan de slag. Het bestaat uit een handleiding voor managers, een handleiding voor trainers en een Signalenkaart Niet Pluis. Bij het pakket hoort ook een ondersteunende dvd met praktijkcases. Deze is gericht op een laaggeschoolde doelgroep. Animatiebeelden en filmfragmenten
nemen de kijker mee in de stappen van vroegsignalering. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe medewerkers en vrijwilligers een Niet Pluis gevoel krijgen, ruggespraak houden met een collega of leidinggevende, hun zorg uiten bij de oudere en een melding doen.Na het volgen van de scholing (in lengte te variëren van 1,5 tot 2,5 uur) kunnen de cursisten het geleerde in praktijk brengen, volgens de afspraken die er in de organisatie zijn gemaakt over vroegsignalering (zie hiervoor de handleiding voor managers). Dankzij het pakket kan scholing gemakkelijk worden herhaald, voor nieuwe medewerkers en ook voor eerder geschoolde krachten, zodat zij alert blijven op Niet Pluis gevoelens.

Bestellen

Het pakket is voor 75,- te bestellen. Klik hier om naar de bestelsite te gaan. Hier kunt u zelf een account aanmaken en uw bestelling plaatsen.

 

 

© 2013 Transmuralis