Over Transmuralis

Wie zijn wij?

Transmuralis is hét samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiezorg en GGZ in Zuid-Holland Noord. Transmuralis bevordert de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg en kijkt daarbij over muren van instellingen en praktijken heen. Transmuralis stelt de behoefte van de zorgvrager – en zijn naasten – centraal en vertaalt deze vervolgens in een vraag en een passend zorgaanbod. De verbinding die Transmuralis creëert is gericht op het oplossen van knelpunten die zorgvragers, -verleners en managers ervaren in de transmurale zorg in de regio en op het maken van afspraken om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren.

Veel activiteiten van Transmuralis kunnen gemakkelijk ‘tussen organisaties’ blijven liggen. Door samen te werken en door het ontwikkelen en borgen van gezamenlijke afspraken ondervinden zorgvragers en zorgverleners minder knelpunten.

Netwerken

Via netwerken stimuleert Transmuralis de afstemming en regie van de transmurale zorg in de regio. De netwerken maken afspraken met en tussen de betrokken zorgpartijen. Daarbij betrekken we ook altijd een vertegenwoordiging vanuit de patiënten. Ze hebben ook aandacht voor monitoring, kennisuitwisseling en scholing. De juiste zorg op de juiste plaats en tijd door de juiste zorgverlener is daarbij het uitgangspunt. Adequate zorg voor de patiënt is wat ons bindt.

© 2013 Transmuralis