Marleen zwart witTerwijl Transmuralis op donderdag 15 januari haar tweede verjaardag vierde, sprak de Helmondse Maria Smit de Tweede Kamer toe over haar burgerinitiatief. Ze legde de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid uit waarom artsen patiënten schriftelijk moeten informeren over operaties.

Een bijzondere gebeurtenis, want een Kamerdebat over een burgerinitiatief komt niet vaak voor. Maria Smit kreeg een bekkenoperatie, maar de operatie ging mis en Maria hield er blijvende klachten aan over. ‘Met meer en betere schriftelijke informatie, had ik een betere afweging kunnen maken en had ik afgezien van deze operatie,’ betoogde ze.

Smit wil dat alle patiënten schriftelijk informatie krijgen van hun arts over de behandeling of operatie die hen te wachten staat. Maar helpt het om die informatieverstrekking via de wet te regelen? De meerderheid van de Kamer vindt van niet en wil artsen niet verplichten om schriftelijke informatie mee te geven. Te veel bureaucratie en te duur. Minister Schippers liet eerder al weten dat betere voorlichting aan patiënten van groot belang is, maar dat ze artsen niet wil verplichten tot het meegeven van een schriftelijk informatie.

Goede informatie is belangrijk. Dat weten we allemaal en waarschijnlijk vindt elke professional dat hij of zij het goed doet. En toch … de meeste klachten in de zorg gaan over informatievoorziening en communicatie! Dat weet ik maar al te goed dankzij mijn jarenlange ervaring als klachtenfunctionaris en secretaris van een aantal klachtencommissies. Geen, onjuiste of slechte informatie en communicatie kunnen veel ellende veroorzaken. Het is dan ook niet toevallig dat Transmuralis het project Informare is gestart. Ook in de palliatieve zorg valt nog wat te verbeteren op dit vlak.

Informare is een informatiedrager en hulpmiddel om informatievoorziening te structureren. Het richt zich niet alleen op de informatie die wordt gegeven, maar vooral op het proces, het structureren en afstemmen van de informatie op de patiënt. Uitgangspunt is de behoefte van de zorgvrager en diens naasten.

Ik kan me vinden in de mening van de Kamer en de minister. Want informatieverstrekking is toch ‘gewoon’ onderdeel van goed zorgverlenerschap? Gebruik liever alle beschikbare tijd, geld en energie om de informatievoorziening goed te organiseren. Help zorgvragers door het oerwoud aan informatie. Geef gerichte, betrouwbare en eenduidige informatie, het liefst via landelijke websites en begeleid de patiënt daarin. Zorg dat zorgverleners daar genoeg aandacht aan besteden en samen afspraken maken: welke informatie is gewenst, wie informeert waarover, wanneer en hoe? En dat is precies waar Informare om draait! En al is er nog een lange weg te gaan, we zijn op de goede weg!

Heb je suggesties, ideeën of goede ervaringen rondom eenduidige informatie of de organisatie daarvan? Ik hoor het graag!
Marleen Hartevelt