Evelien zwartwit vierkant 2Dat was wat ik als stagiair nodig had om in januari aan de slag te gaan bij Transmuralis. Het lijkt alsof ik - net zoals bij veel banen - de hele dag achter de computer hetzelfde werk aan het doen ben. Toch is elke stagedag anders en dat is wat het zo leuk maakt!

Vanuit m’n opleiding Zorgmanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam kreeg ik de mogelijkheid om voor 5-6 maanden stage te lopen bij een organisatie in de zorg. Ik wilde graag een brede blik kunnen werpen op het werkgebied in de gezondheidszorg, vooral omdat ik nog niet precies weet wat voor werk bij me past en wat ik leuk vind om te doen. Die kans kreeg ik bij Transmuralis.

Transmuralis is een organisatie die het samenwerkingsverband tussen zorgpartijen in de regio stimuleert. In het leveren van zorg aan de patiënt worden knelpunten ervaren door zorgvrager, zorgverleners en managers. Transmuralis helpt bij het zoeken naar oplossingen voor deze knelpunten. Door hier stage te lopen krijg ik de kans om veel te zien, veel te leren en zo ook een kijkje te nemen bij verschillende zorgorganisaties.

Ik geef vooral ondersteuning bij het Netwerk Dementie. In het begin was het wennen. Een nieuwe werkomgeving, nieuwe collega’s, veranderingen die in de zorg plaatsvinden en ook de regio Leiden waren voor mij onbekend. Ik heb in korte tijd veel geleerd. Ik weet inmiddels wat termen als  ‘OCD’ en ‘het Niet-Pluis gevoel’ inhouden.

Mijn stage ging van start met het assisteren bij de organisatie van het symposium ‘Samen op avontuur’ waarmee het tweejarige bestaan van Transmuralis werd gevierd. Dit was meteen een leuke gelegenheid om mensen uit het netwerk te ontmoeten en spreken.  Ook heb ik een aantal werkgroepen van het netwerk Dementie bijgewoond om ervaringen, ideeën en knelpunten te horen van verschillende zorgaanbieders. Door in een woongroep mee te lopen heb ik mogen zien hoe het is om ouderen met dementie te verzorgen.

Op dit moment ben ik druk met het mede-organiseren van de netwerkavond Dementie over Respijtzorg op 21 mei en daarnaast met het opzetten van een ‘regionale kaart Dementie’ in de regio Zuid-Holland Noord. Dit vereist veel regelwerk en een goede planning, maar dat zie ik juist als een uitdaging! Ik hoop mijn steentje bij te dragen om een goede regionale samenhang in de zorg te kunnen creëren en te onderhouden om zo uiteindelijk de beste zorg aan de patiënt te kunnen leveren!