hans-zw 2 Laura, coördinator dementie en ik, projectleider CVRM, spraken laatst over activiteiten waar we mee bezig zijn. Grappig was dat ik sprak over patiënten en Laura het had over cliënten; was hier nu sprake van verwarring of niet? Het begrip zorgvrager kwam ook nog in beeld. We spraken af dat we via e-mail zouden verkennen wat de verschillen zijn; ik nodig je uit om mee te lezen.

Hoi Laura,
 
Ik ben op internet gaan zoeken op de 2 begrippen. Op wikipedia vond ik de volgende omschrijvingen:

Een patiënt is iemand aan wie medische, paramedische en/of verpleegkundige hulp wordt verleend. De patiënt is een zorgbehoevende en geniet de zorgen of het toezicht van een zorgverlener. Een patiënt is iemand met een zelfzorgtekort. Deze patiënt kan een ziekte, aandoening of letsel hebben.

Een cliënt is een formele benaming voor een klant, een persoon aan wie een product of dienst wordt geleverd. In sommige sectoren worden klanten met een andere term aangeduid: in de medische wereld spreekt men bijvoorbeeld van patiënten. In zorgsectoren waar geen medische ingrepen worden verricht, zoals die van maatschappelijk werker of therapeut in de geestelijke gezondheidszorg, spreekt men eerder van cliënt dan van patiënt of klant.

Een zorgvrager is iemand die zorg vraagt of zorg nodig heeft, meestal een verzekerd persoon, vaak een oudere die medische zorg nodig heeft.
 
Wat mij opvalt is het begrip zelfzorgtekort, maar daar is in een verpleeghuis ook sprake van. Behoort de geestelijke gezondheidszorg ook niet tot de medische wereld? Ik vind van wel. Waarom noemen ze hun klanten daar dan geen patiënten?
Of zit het meer in de ondertoon van de begrippen, een cliënt is zelfstandiger dan een patiënt. De patiënt zit in een meer afhankelijke rol ten opzichte van de zorgverlener. Gaat de discussie over de benaming van patiënt of cliënt misschien meer over de positie van de klant en de leverancier en andersom. Net als bij een ouder-kind of man-vrouw relatie. Of is dit een gekke vergelijking?

Laura, ik ben benieuwd naar jouw inzichten, laat je snel wat van je horen?
 
Met vriendelijke groeten, Hans