Nederland beschikt over toegankelijk en kwalitatief goede zorg. Om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, op het juiste moment, op de juiste plek, met een hoge kwaliteit en patiënttevredenheid aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk de zorg te transformeren. De toenemende personele krapte is een bedreiging voor de continuïteit van zorg, maar ook voortdurende stijging van de zorgkosten zet de houdbaarheid van de zorg onder druk. Er is een nieuwe manier van denken en werken nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. Met de hoofdlijnenakkoorden hebben partijen (GGZ, MSZ, wijkverpleging en huisartsenzorg) zich gecommitteerd aan deze gezamenlijke opdracht. Het rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek –wie durft’ (april 2018) van de gelijknamige Taskforce fungeert hierbij als een belangrijke inspiratiebron.