Het regiobeeld is in 2019 opgesteld door het LUMC, Alrijne Zorggroep, Libertas Leiden, ActiVite, Topaz, Marente, Basalt, GGZ Rivierduinen, NZLO / Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid.

Het geeft een gedeeld beeld van de zorgopgave waar de regio, gemeenten en wijken nu en de komende jaren voor staan. Alle partijen gaan het regiobeeld gezamenlijk vertalen naar een aanpak op maat. Transmuralis is de bestuurlijke regiotafel waar regie, onderlinge afstemming en besluitvorming met betrekking tot Juiste zorg op de juiste plek (JZJP) plaatsvindt.

Deze presentatie is een samenvatting. Het volledige regiobeeld kunt u hier inzien.