Filter op:

Subcategorieën

Take-home-messages voor zorgverleners door Saida Aoulad Baktit, islamitisch geestelijk verzorger / zorgconsulent allochtone patiënten (Radboud UMC Nijmegen) en Jimmy Sardar, imam Nijmegen.

Het regionale rapport van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020 van de regio Zuid-Holland Noord is beschikbaar.

Voor patiënten in de palliatieve fase is het van groot belang dat de continuïteit van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis adequaat is geborgd.

Lees meer >

Transmuralis werkt samen met meer dan 30 organisaties die zich bestuurlijk hebben gecommitteerd aan het verbeteren van de zorg en het realiseren van een gezonde regio.

De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel is beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. 

De Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (LGP) is een hulpmiddel om in gesprek te komen met patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten over ervaren symptoomlast en vragen die bij hen spelen.

Lees meer >

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Voortdurende evaluatie en verbetering van zorg zijn principes van kwaliteitsmanagement.

Lees meer >

Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose.Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Is deze patiënt onvoldoende geïnformeerd?

Lees meer >

Vrijwillige en professionele zorg vullen elkaar goed aan in de begeleiding van een cliënt in de terminale fase. Het is daarom belangrijk om goed van elkaar te weten wat de ander doet en hoe je elkaar kunt bereiken.

Lees meer >

Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer mensen ziek zijn of niet meer bij elkaar kunnen wonen, is nabijheid belangrijker dan ooit. Een koppelbed vormt de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn.

Lees meer >

Hier vindt u een overzicht met relevante telefoonnummers om de palliatieve zorg voor uw patiënt te organiseren.

Lees meer >

Uw zorgverlener hecht veel waarde aan het verstrekken van de juiste informatie aan u. Een hulpmiddel daarbij is de Wegwijzer.

Lees meer >