De informatiegids geeft een overzicht van de aanwezige zorg-, revalidatie- en ondersteuningsmogelijkheden. 

De gids is voor mensen in de regio Zuid-Holland Noord die een CVA hebben doorgemaakt en hun naasten.

In Zuid-Holland Noord is een actief CVA-netwerk waarin samengewerkt wordt aan een logische samenhang van zorg en begeleiding voor mensen die getroffen zijn door een CVA. De gids is bedoeld voor zowel mensen die in het persoonlijke leven door een CVA zijn getroffen als voor beroepsmatige betrokkenen.

Volg deze link naar de CVA-gids. Momenteel zijn er geen papieren versies beschikbaar.
Wanneer deze weer beschikbaar zijn, zal dit via deze website kenbaar worden gemaakt. 

Bij de samenstelling van de gids zijn wij er ons van bewust dat, ondanks het streven naar nauwkeurigheid, deze wellicht niet volledig is. 
Aanvullingen zijn welkom.