Het is belangrijk dat mensen die te maken krijgen met dementie, daar voldoende informatie over kunnen vinden. 

In de regio Zuid-Holland Noord vinden we het belangrijk dat de zorg en ondersteuning van mensen met dementie in de verschillende fasen goed op elkaar aansluit en zich richt op wat mensen nodig hebben. 

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten.

Deze begrippenlijst kan houvast bieden voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De routekaart dementie visualiseert veel voorkomende situaties in het dementieproces en de stappen die gezet (kunnen) worden door professionals.

De Dementiemonitor Mantelzorg is een tweejaarlijks landelijk onderzoek van Alzheimer Nederland en het Nivel.

De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel is beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars.