In de regio Zuid-Holland Noord vinden we het belangrijk dat de zorg en ondersteuning van mensen met dementie in de verschillende fasen goed op elkaar aansluit en zich richt op wat mensen nodig hebben. 

Gecoördineerde samenwerking tussen alle (in)formele hulpverleners is hierbij van groot belang.

U leest er hier meer over.