Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten.

Vaak spelen er andere vragen en behoeften dan bij mensen met dementie op hogere leeftijd.

Transmuralis, Marente, ActiVite en Topaz hebben de afgelopen jaren de handen ineengeslagen om de zorg voor jonge mensen met dementie in de regio beter op elkaar af te stemmen. Zij hebben samen in de vorm van een klantreis onderzocht hoe de zorg nu wordt ervaren door jonge mensen met dementie en mantelzorgers. Het project is inmiddels afgerond en heeft bruikbare resultaten opgeleverd.

U leest er hier meer over.