Vind hier de Informatiegids Palliatieve Zorg en informatie over de meest recente editie van het magazine over palliatieve zorg: Pal voor u. 

Lees meer >

De routekaart geeft de afspraken rondom de overdracht tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisatie weer.

Lees meer >

In de matrix vindt u een overzicht van de diverse regionale thuiszorgorganisaties met hun werkwijze rondom 24-uurszorg en nachtzorg in de palliatieve fase. 

Lees meer >

Voor patiënten in de palliatieve fase is het van groot belang dat de continuïteit van zorg na het ontslag uit het ziekenhuis adequaat is geborgd.

Lees meer >

De Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (LGP) is een hulpmiddel om in gesprek te komen met patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten over ervaren symptoomlast en vragen die bij hen spelen.

Lees meer >

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Voortdurende evaluatie en verbetering van zorg zijn principes van kwaliteitsmanagement.

Lees meer >

Vrijwillige en professionele zorg vullen elkaar goed aan in de begeleiding van een cliënt in de terminale fase. Het is daarom belangrijk om goed van elkaar te weten wat de ander doet en hoe je elkaar kunt bereiken.

Lees meer >

Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer mensen ziek zijn of niet meer bij elkaar kunnen wonen, is nabijheid belangrijker dan ooit. Een koppelbed vormt de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn.

Lees meer >

Hier vindt u een overzicht met relevante telefoonnummers om de palliatieve zorg voor uw patiënt te organiseren.

Lees meer >

Uw zorgverlener hecht veel waarde aan het verstrekken van de juiste informatie aan u. Een hulpmiddel daarbij is de Wegwijzer.

Lees meer >

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden.

Lees meer >

Het specialistisch thuisconsult palliatieve zorg is een initiatief om ongewenste opnames in de palliatieve fase te voorkomen. Veel patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte bezoeken de spoedeisende hulp (SEH) in de laatste maanden, weken en zelfs dagen van hun leven.

Lees meer >