Transmuralis werkt samen met meer dan 30 organisaties die zich bestuurlijk hebben gecommitteerd aan het verbeteren van de zorg en het realiseren van een gezonde regio.

De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel is beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. 

De Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (LGP) is een hulpmiddel om in gesprek te komen met patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten over ervaren symptoomlast en vragen die bij hen spelen.

Lees meer >

Streeft u naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten in de laatste levensfase en voor hun naasten?

Lees meer >

Vrijwillige en professionele zorg vullen elkaar goed aan in de begeleiding van een cliënt in de terminale fase. Het is daarom belangrijk om goed van elkaar te weten wat de ander doet en hoe je elkaar kunt bereiken.

Lees meer >

Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer mensen ziek zijn of niet meer bij elkaar kunnen wonen, is nabijheid belangrijker dan ooit. Een koppelbed vormt de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn.

Lees meer >

Hier vindt u een overzicht met relevante telefoonnummers om de palliatieve zorg voor uw patiënt te organiseren.

Lees meer >

Uw zorgverlener hecht veel waarde aan het verstrekken van de juiste informatie aan u. Een hulpmiddel daarbij is de Wegwijzer.

Lees meer >

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden.

Lees meer >

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden.

Lees meer >

Een aantal keer per jaar blijkt dat een gast van het hospice niet meer op haar of zijn plek is en overgeplaatst moet worden naar een verzorgings- of verpleeghuis. De betrokken zorgaanbieders hebben daartoe samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt.

Lees meer >