Mensen met een chronische aandoening of met complexe medische problemen, hebben vaak te maken met verschillende medische specialismen en zorgorganisaties. Dan is het belangrijk dat de behandeling, zorg en ondersteuning op elkaar worden afgestemd. Hier heeft Transmuralis een belangrijke rol: de netwerken brengen de partijen bij elkaar. Zorgverleners, managers en bestuurders uit de regio maken goede afspraken met elkaar, in het belang van de zorgvrager. Het gaat hierbij vooral om een betere afstemming van de behandeling, de doorstroom, de overdracht van gegevens en voorlichting aan de zorgvrager. De netwerken hebben ook aandacht voor monitoring, kennisuitwisseling en scholing. De juiste zorg op de juiste plaats en tijd door de juiste zorgverlener is daarbij het uitgangspunt. Adequate zorg voor de patiënt is wat ons bindt.

In de linker kolom staan de verschillende netwerken van Transmuralis.