Nieuws

Vanaf nu zijn de Bedside Singers ook actief in Leiden e.o. Bedside Singers zingen rondom het bed of de stoel a capella een aantal liedjes voor mensen in de laatste levensfase. 

Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, werd de Dementheek geopend in de bibliotheek in de Nieuwstraat van Leiden. Een mooi resultaat van de beweging die in Leiden gestart is om de gemeente dementievriendelijker te maken.

Door de oprichting van NeuroNet Zuid-Holland Noord (ZHN) is het eenvoudiger geworden om snel een kwalitatief goede behandelaar te vinden voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Op de agenda van het Kennisnetwerk CVA staan de komende maanden interessante bijeenkomsten gepland. 

Op 21 september werd in Leiderdorp een nieuwe website gelanceerd: Dementievriendelijk Leiderdorp. De website is één van de concrete resultaten die ontstaan zijn vanuit de beweging naar een dementievriendelijk Leiderdorp.

Veerkracht is de kracht om met veranderingen en tegenslag om te gaan. Als je ongeneeslijk ziek bent, helpt dit je voldoening uit het leven te halen, ondanks alle beperkingen.

In 2021 is het overleg samenwerking verpleegkundigen palliatieve zorg 1e en 2e lijn gestart. In een tweetal bijeenkomsten heeft dit overleg al veel opgebracht. 

Zo’n 200 zorgverleners reageerden op onze oproep om de enquête in te vullen over ervaren Klein Leed. Met Klein Leed bedoelen we een ‘kleine’ situatie die mogelijk grote consequenties heeft.

Het project Vroegsignalering kwetsbare ouderen: op weg naar betere ouderenzorg in ZHN beoogt patiënten zo goed mogelijk op hun niveau te laten blijven functioneren en complicaties en crisiszorg te voorkomen door in te zetten op preventie en vroegsignalering. 

Wellicht heeft u ze voorbij zien komen: goede voorbeelden uit de regio ZHN die nu ook landelijk aandacht krijgen. Onlangs zijn 4 initiatieven op de landelijke website juistezorgopdejuisteplek.nl gepubliceerd. 

Agora en ZonMw organiseren in november drie masterclasses over het thema zingeving. De onderwerpen zijn gericht op zingeving in het sociaal domein, zingeving voor ouders van ernstig zieke kinderen en existentiële zingeving.

Het is inmiddels alweer oktober en dat betekent dat we aan het laatste kwartaal van 2021 zijn begonnen.

Tijdens de tweede (digitale) bijeenkomst voor mensen met NAH, die plaatsvond op 14 juni,  gingen wij met elkaar in gesprek over manieren om rust te krijgen in je hoofd.

Het wijksamenwerkingsverband (WSV) in de gemeente Kaag en Braassem heeft inmiddels de volgende stap gezet in de digitale verbinding rondom dementie. 

In de regio Zuid-Holland Noord willen we de zorg en ondersteuning van inwoners met dementie en hun mantelzorgers die op jongere leeftijd (< 65 jaar) hiermee te maken krijgen laten aansluiten bij hun behoeften.