Nieuws

Op Palliaweb vindt u alle actuele informatie over palliatieve zorg aan patiënten (en naasten) met het coronavirus in de verschillende zorgsettingen. Ook vindt u er handreikingen, goede voorbeelden en praktische informatie.

Veel mensen maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Hierdoor kunnen vragen opspelen zoals bij een plotseling overlijden van een naaste, een onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid of bij een  isolement.

Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald.

In het Leidsch Dagblad van 8 april jl. verscheen een artikel van huisartsen Selma Jonkers (kaderhuisarts ouderenzorg) en Carla Juffermans (kaderhuisarts palliatieve zorg)

Van een ingrijpend veranderde wereld en het continueren van zorg tot het belang van heldere communicatie.

Veel mensen krijgen gedurende hun leven te maken met een hersenaandoening. 

Het project Oog voor Naasten is afgerond. De methodiek helpt om de zorg voor naasten volledig en zorgvuldig te doen, voor en na het overlijden van hun dierbare. U vindt de methodiek hier.

Het netwerk Palliatieve zorg heeft afgelopen maand toekenning van subsidie gekregen voor twee Palliantie projecten. Het betreffen Oog voor naasten en nabestaanden 2 (ON2) en In gesprek met de burger.

Het zijn moeilijke tijden voor mensen met dementie en hun naasten die door de coronamaatregelen bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van de dagbesteding of elkaar niet kunnen zien.

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Zij richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel.