Nieuws

Per 13 februari 2024 zijn dertien regionale welzijnsorganisaties lid geworden van Transmuralis. 

Met ingang van 5 februari ben ik met veel enthousiasme gestart als projectleider voor de projecten: Rondom de mens en Respijtzorg. Graag stel ik mezelf kort aan u voor.

Het regioplan Integraal Zorgakkoord voor Zuid-Holland Noord is 20 december vastgesteld door de stuurgroep IZA en is vervolgens op 28 december gepubliceerd op de website van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

Begin november 2023 is de Commissie Maatschappij van Holland Rijnland akkoord gegaan met het pilotvoorstel Respijtzorg. 

Graag wijzen we u via deze weg op het aanbod van het Expertisecentrum Euthanasie.

Eind oktober 2023 is de herziene richtlijn Zorg in de stervensfase gepubliceerd door IKNL. 

Op 5 maart staat de eerste casuïstiekbespreking van 2024 gepland. De centrale vraagstelling van deze bijeenkomst is: hoe ga je om met acute situaties in de palliatieve zorg? 

Wegens uitbreiding van werkzaamheden zijn wij op zoek naar een projectleider voor 24-32 uur per week.

Op zoek naar informatie voor het goed regelen en overdragen van palliatieve zorg? Maak dan gebruik van de instrumenten en handreikingen op de website van Transmuralis.

Binnenkort start het Netwerk Palliatieve zorg, in nauwe samenwerking met Rijn en Duin met een werkgroep om proactieve zorgplanning in onze regio verder vorm te geven.

Het regioplan IZA ZHN versie 1.0 is voor het einde van het jaar gereed.

Binnen de context van maatschappelijke uitdagingen zijn de ambities van het Netwerk Dementie voor het komende jaar geformuleerd. 

Op 24 november j.l. organiseerden wij een scholingsbijeenkomst in samenwerking met het Expertisecentrum Pharos over mensen met dementie en een migratieachtergrond. 

Inschrijving is geopend voor de vernieuwde bijeenkomsten van Ervarea op 21 maart en 14 oktober 2024.

Binnen het Netwerk CVA werken we samen aan de hand van afspraken vastgelegd in een regionaal convenant.