Nieuws

In 2019 en begin 2020 zijn er zo’n 27 koppelbedden geplaatst in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Een koppelbed heeft een matras met een verbreding, waardoor hij naadloos aansluit en heel eenvoudig een volwaardig tweepersoons-hoog-laagbed vormt.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen zij beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen voor wie zij zorgen.

Op 1 juli bestond het Centrum voor Levensvragen 1 jaar. Het afgelopen jaar stond in het teken van het opzetten en verder ontwikkelen van het Centrum. Er is een website ontwikkeld, er zijn brochures uitgegeven en bovenal zijn er bewoners met levensvragen geholpen.

Iedere CVA-patiënt die na ziekenhuisopname of revalidatie terugkeert naar huis wordt aangemeld bij de Centrale zorgverlener (een in neurologie gespecialiseerde verpleegkundige) van Marente of ActiVite. 

De komende maanden gaat de programmaleider dementie van Transmuralis in gesprek met de aangesloten organisaties van het dementienetwerk over de vertaling van de landelijke zorgstandaard dementie naar een lerend (regionaal) dementienetwerk.

Zoals bijna alle scholingen konden ook de casuïstiekbesprekingen de afgelopen maanden niet doorgaan. Uit een peiling onder verpleegkundigen bleek echter behoefte te bestaan om de bijeenkomsten online doorgang te laten vinden.

Patiënten zoveel mogelijk vrijwaren van onwenselijke druk door de crisis en hun omgeving.

Wie geen persoonlijk afscheid kan nemen van een naaste, kan zich enorm eenzaam en verdrietig voelen. Luis Kaserer en Beatrijs Hofland schreven een handleiding en maakten een korte video over afscheidsrituelen.

Deze maand (juli '20) zijn de sociale wijkteams in Leiden en de casemanagers dementie gestart met een collegiaal overleg. Joan Veldhuizen van Transmuralis organiseerde in samenwerking met Manouk Jansen van de sociale wijkteams Leiden een (digitale) bijeenkomst.

De COVID-19 uitbraak heeft de zorg voor grote uitdagingen geplaatst. Maar wat betekenen het ziektebeeld, de hogere sterftecijfers en de noodzakelijk beschermende maatregelen voor het verlenen van goede palliatieve zorg?