Nieuws

Kwetsbare ouderen eerder in beeld krijgen en vervolgens passende zorg bieden, dat is het doel van het project Vroegsignalering kwetsbare ouderen. Dat doen we aan de hand van drie deelprojecten: Cognitie, Acute zorg en Mobiliteit.

Na de uitvraag van vorig jaar zijn we allereerst aan de slag gegaan om oplossingsrichtingen voor de beschikbaarheid van hulpmiddelen, met name in de terminale fase, te formuleren.

Het onderwijsknooppunt van Propallia is op zoek naar mensen die zich willen inzetten als gastdocent in het mbo-, hbo- of wo-onderwijs om expertise en ervaringen op het gebied van palliatieve zorg te delen.

Het netwerk Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord doet samen met 11 andere netwerken mee aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’.

Om verzorgenden te scholen op het gebied van palliatieve zorg, zijn 10 modules beschikbaar die binnen de eigen zorgorganisatie ingezet kunnen worden.

Op donderdag 9 juni zijn 23 vrijwilligers van ActiVite, Marente en Topaz geschoold om aan de slag te gaan als waakvrijwilliger. Deze vrijwilligers zijn nu bijvoorbeeld actief in de keuken, als wandelvrijwilliger of als begeleider van activiteiten.

Op 7 juni vond de bijeenkomst ‘Omgaan met dementie’ voor professionals niveau 1 en 2 plaats. Ruim 60 professionals waren aanwezig bij deze praktische en interactieve bijeenkomst.

Als je net start heb je het voordeel dat je met een frisse blik kijkt en je ook mag verwonderen.

Op 1 april ben ik begonnen als programmaleider Palliatieve zorg bij Transmuralis. Ik volg Maaike Scheffer op, die bij Transmuralis werkzaam blijft als programmaleider Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hierbij stel ik me graag aan u voor.

Na 3,5 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben als programmaleider bij Transmuralis, vertrek ik in mei om ergens anders aan de slag te gaan.

De routekaart dementie, die voor en door professionals gemaakt is, wordt inmiddels gebruikt in de regio Zuid-Holland Noord.

Vorige keer waren we nieuwsgierig naar de komst van mijn opvolger en vandaag ben ik blij dat Veronique Bekendam zichzelf als inkomend directeur in dit voorwoord aan u voorstelt.

In Nederland komen er jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen bij met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee voor getroffene en naasten maar ook voor professionals.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen ze beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen.

Het netwerk Palliatieve zorg Zuid-Holland Noord doet samen met 11 andere netwerken mee aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’.