Nieuws

Het jaarverslag van Transmuralis 2019 is uit, voorzien van handige infographic!

Veel mensen maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Hierdoor kunnen vragen opspelen zoals bij een plotseling overlijden van een naaste, een onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid of bij een  isolement.

Kan dat? Jazeker!  Ergens op een dag in maart kwam de vraag bij Transmuralis binnen of er medewerkers met een zorgachtergrond inzetbaar waren in de regio als dat nodig zou zijn in verband met corona. Dat leek mij een mooie kans om mij nuttig te maken. 

Transmuralis is een van de samenwerkingspartners van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. De komende jaren worden inhoudelijke vraagstukken in leernetwerken opgepakt. 

De nieuwe Zorgstandaard Dementie is gepubliceerd; deze vervangt de vorige uit 2013. De Zorgstandaard laat een samenhangende benadering zien voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers.

Op 24 april 2020 heeft een regionaal overleg Wet zorg & dwang plaatsgevonden waar deelnemers van Transmuralis casuïstiek met betrekking tot de uitvoering van de Wet zorg & dwang hebben voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het CIZ.

Op Palliaweb vindt u alle actuele informatie over palliatieve zorg aan patiënten (en naasten) met het coronavirus in de verschillende zorgsettingen. Ook vindt u er handreikingen, goede voorbeelden en praktische informatie.

Met een terugblik naar een ander verleden en beeldbellende huisdieren tot het goede voorbeeld voor elkaars vrijheid!

De wereld staat op zijn kop door de coronacrisis. Veel aandacht is terecht gericht op het bestrijden van het coronavirus. De meeste mensen genezen gelukkig, maar er overlijden helaas ook mensen door het coronavirus. Afscheid nemen van iemand die je lief is, is in de huidige situatie complex. 

Op deze dag is het in heel Europa voor de zestiende keer de Dag van de Beroerte. Er wordt stilgestaan bij vragen als: hoe kun je een beroerte herkennen, hoe kan de kans op een beroerte verkleind worden en wat zijn de mogelijke gevolgen van een beroerte?