Nieuws

Sluit jij aan bij ons team in Leiden voor het nieuwe project 'Rondom de mens'? Wij zijn op zoek naar meerdere enthousiaste teamleden.

Vanuit het regionale netwerk CVA wordt op woensdagmiddag 15 mei vanaf 13.00 uur een informatiemarkt georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers. 

Op 24 april organiseren we een inspiratiebijeenkomst met als onderwerp: Met PaTz de diepte in!

Voor het onderzoek naar de ervaringen van mensen met dementie en een migratieachtergrond zijn wij nog altijd op zoek naar deelnemers. 

Op 9 februari heeft de eerste bijeenkomst van de werkgroep proactieve zorgplanning plaatsgevonden. 

Op 18 april organiseert consortium Propallia de bijeenkomst 'Propallia nu en morgen'. 

Hoe bereid ik me voor? Een ongeneeslijke en/of chronische ziekte die achteruitgaat. Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er het Wensenboekje als inspiratie, praatstof en houvast.

Op 15 februari j.l. heeft de eerste pilotlocatie met vier beschikbare logeerplekken zich geopend: locatie Noorderbrink te Alphen aan den Rijn, onderdeel van zorgaanbieder ActiVite. 

Op donderdagmiddag 18 april organiseert Transmuralis, in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Noord, het kenniscafé domotica. 

Het is al weer enige tijd geleden dat we vanuit het thema Acute Zorg nieuws hebben gemeld. Echter, we hebben niet stil gezeten en er is veel activiteit gaande. 

Dementie kan gepaard gaan met zeer ernstig probleemgedrag. 

Op woensdagavond 22 mei organiseert Transmuralis, in samenwerking met Neuronet, een scholingsbijeenkomst voor professionals die werken met mensen die een CVA hebben doorgemaakt. 

Nadat de snelle toets was goedgekeurd, zijn we met alle betrokkenen uit de regio aan de slag gegaan met de volgende stap: het opstellen van het transformatieplan 'Het Mentaal Gezondheidsnetwerk'.

Jaarlijks organiseert Transmuralis, in samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, een viertal bijeenkomsten voor mensen die een hersenbloeding of herseninfarct hebben doorgemaakt. 

Vanuit het regionale netwerk CVA wordt op woensdagmiddag 15 mei vanaf 13.00 uur een informatiemarkt georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers.