Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald.

Harteraad (het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen) stuurde vorige week een persbericht hierover uit.

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), expertisecentrum Harteraad en de Hartstichting vinden dit bijzonder verontrustend. Het is niet goed om thuis te blijven of te lang door te lopen met ernstige hartklachten. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart. Acute behandeling van een beroerte kan blijvende invaliditeit voorkomen.

Ook afname in Alrijne en LUMC

Ook in het Alrijne ziekenhuis en het LUMC worden er in de afgelopen weken minder CVA en TIA patiënten gezien. Een deel van de verklaring kan zijn dat er angst is om naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan. Mensen zijn bang voor contact of willen uit bescheidenheid de artsen niet lastig vallen en wachten af en hopen dat de klachten vanzelf over zullen gaan. Het kan ook zijn dat de klachten te laat opgemerkt worden. CVA treft vaak ouderen. Deze ouderen isoleren zich in deze tijd en komen met weinig mensen in contact. Zo kan het ook zijn dat klachten later worden opgemerkt dan normaal.

Acute CVA-klachten = 112 bellen

Bij een CVA is het zeer belangrijk dat er acuut behandeld wordt. Zo kan een trombolyse in het acute stadium de gevolgschade van het herseninfarct sterk verminderen. Het uitstellen van een behandeling kan grote consequenties als blijvende invaliditeit hebben. Maar ook bij een TIA waarbij de klachten vanzelf verdwijnen, is het belangrijk dat er snel behandeld wordt want juist in de periode vlak na een TIA is het risico op een herseninfarct het grootst.

Hoewel begrijpelijk, is het niet nodig om terughoudend te zijn met een bezoek aan het ziekenhuis in geval van een TIA of CVA-klachten. Zowel het Alrijne als LUMC treffen zoveel mogelijk maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Wij roepen u daarom op om bij acute CVA-klachten (acute verlamming, scheve mond, spraak- of taalstoornis) altijd 112 te bellen en bij het vermoeden van een TIA de huisarts te contacten. Ook in deze tijd van het coronavirus. De huisartsen verzoeken wij bij CVA en TIA niet anders te handelen dan anders.