Van een ingrijpend veranderde wereld en het continueren van zorg tot het belang van heldere communicatie.

In februari schreef ik al over onze plannen voor 2020. Met de strategiesessies net achter de rug en afgeronde besluitvorming over de ambities en positie van Transmuralis, is iedereen vol energie verder gaan bouwen aan het netwerk van regionale samenwerking in Zuid-Holland Noord. Totdat medio maart duidelijk werd dat de wereld ingrijpend was veranderd.

Het coronavirus dwong ons allemaal om nu de focus te richten op de crisis die ook Nederland hard heeft geraakt. En daar zitten we nu nog midden in. De impact van het virus is enorm en ontwrichtend en heeft invloed op het persoonlijke leven van zo’n beetje alle Nederlanders. En niet in de laatste plaats op het leven van mensen in de zorg.

Veranderen en doorgaan

Ik weet dat u dagelijks al een enorme hoeveelheid corona-informatie ontvangt via nieuwsberichten en social media. Toch wil ik in deze nieuwsbrief kort ingaan op wat wij als Transmuralis op dit moment doen om u en de regio in deze ‘coronatijd’ te ondersteunen.

Zoals bekend organiseert Transmuralis het gehele jaar door diverse netwerkbijeenkomsten, scholingen of overleggen ten behoeve van deskundigheidsbevordering, het delen van informatie en het samenbrengen van organisaties en zorgprofessionals in de ketens. In ons Jaarplan heeft u onze ambities voor 2020 al kunnen lezen. Door het coronavirus hebben wij helaas tot nader order onze (fysieke) evenementen en groepsoverleggen moeten annuleren. Toch blijven wij onze rol als samenwerkingsorganisatie onverminderd voortzetten door met u te blijven verbinden, knelpunten te signaleren en met elkaar op te lossen. Dit doen wij door contact met u te blijven zoeken via telefoon, mail of beeldbellen zodat wij een helder beeld houden van wat er nu in het regionale zorglandschap goed gaat of waar nu mogelijke knelpunten ontstaan. Deze knelpunten proberen wij ook in de huidige omstandigheden door middel van ons netwerk op te lossen. Wij stemmen hierbij (via ons bestuur) goed af met de organisaties die in crisistijd zijn aangewezen om de regie en coördinatie te voeren op de aan corona gerelateerde zorgvragen. Hiermee proberen wij te voorkomen dat goedbedoelde regionale intenties en initiatieven de al ingezette maatregelen of activiteiten verstoren. Dat vraagt een intensief samenspel en communicatie tussen alle actoren maar dat is nu juist waarvoor Transmuralis is bedoeld.

Heldere informatie en communicatie

Gelukkig kunnen wij met behulp van de huidige communicatiemiddelen nog veel blijven doen om de zorg in de regio te verbeteren. Voorbeelden hiervan leest u in deze nieuwsbrief of worden toegelicht op onze website. Zo wordt vanuit het CVA-netwerk nu zorg uitgesproken over de afname van CVA-meldingen als gevolg van de coronacrisis, wordt vanuit het netwerk Dementie aandacht gevraagd voor mensen met dementie en hun naasten die door de coronamaatregelen bijvoorbeeld geen gebruik meer kunnen maken van de dagbesteding en verwijst het netwerk Palliatieve zorg u naar actuele informatie over palliatieve zorg aan patiënten (en naasten) en de mogelijkheid om geestelijke verzorging in te zetten als de situatie hier nu nog meer om vraagt.

Daarnaast hebben wij gemerkt dat de vraag naar informatie van u naar ons enorm is. Vanaf deze week kunnen wij voor deze informatievoorziening gebruik maken van onze nieuwe website, die met een nieuwe structuur, techniek en lay-out, nog meer inzichtelijk en toegankelijk verheldering kan geven over de verschillende actuele onderwerpen. Wij nodigen u graag uit om onze nieuwe website te bezoeken via www.transmuralis.nl.

Ten slotte

Het is in deze vreemde en soms sombere tijden, goed om ook even stil te staan bij positieve berichten. Zo sprak ik vorige week een bestuurder van een van onze zorgorganisaties over de stand van zaken met betrekking tot corona en hoe hier als regio mee om te gaan. Hierbij antwoordde zij dat wij in Zuid-Holland Noord de afgelopen jaren gelukkig stevig hebben geïnvesteerd in samenwerking en dat deze solide basis nu enorm helpt om elkaar te vinden en te helpen in deze crisistijd. Deze signalen geven mij het goede gevoel dat wij met elkaar deze crisis goed te boven zullen komen en met de nieuw verkregen inzichten en middelen kunnen voortbouwen aan een stevig regionaal zorgnetwerk in Zuid-Holland Noord.

Ik hoop u weer snel persoonlijk te spreken!

Met hartelijke groet,
Stefan