De nieuwe Zorgstandaard Dementie is gepubliceerd; deze vervangt de vorige uit 2013. De Zorgstandaard laat een samenhangende benadering zien voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers.

De Zorgstandaard ondersteunt hiermee de netwerken Dementie om de dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal.

Het Zorginstituut heeft de Zorgstandaard Dementie geautoriseerd nadat meer dan 20 partijen deze hebben onderschreven. Daaronder vallen vertegenwoordigers uit zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers en de zorgverzekeraars en vele beroepsorganisaties. De vernieuwde Zorgstandaard is uitgewerkt in 25 aanbevelingen voor goede dementiezorg en voorzien van 12 kwaliteitsindicatoren voor de structuur, het proces en de uitkomsten van goede dementiezorg. De indicatoren zijn bedoeld als stimulans om de dementiezorg te verbeteren.

De komende maanden zal de nieuwe Zorgstandaard besproken worden met de aangesloten organisaties van het Dementienetwerk. Ook zal de standaard betrokken worden bij onze contacten met gemeenten.