Hoe kunnen we kwetsbare patiënten helpen als zij na opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wijkverpleegkundige nog vóór het ontslag goed op de hoogte is van de hulpvragen van de patiënt?

Deze vragen stonden centraal in het project Warme overdracht dat inmiddels in de regio is geïmplementeerd en mooie resultaten heeft opgeleverd.

Aanpak Warme overdracht in Zuid-Holland Noord

De Warme overdracht is gebaseerd op principes van de Transmurale Zorgbrug (uit het nationaal Programma ouderenzorg) en praktisch werkbaar gemaakt voor toepassing in het huidige zorglandschap in onze regio.

Na een uitgebreide pilot met de ziekenhuizen Alrijne en LUMC en de thuiszorgorganisaties ActiVite, Libertas Leiden en Marente is het model Warme overdracht inmiddels in de regio Zuid-Holland Noord geïmplementeerd. Zowel vanuit de kant van de ziekenhuizen, de thuiszorgorganisaties als ook vanuit de patiënten wordt deze aanpak positief gewaardeerd.

Uitbreiding Warme overdracht per 1 juli

Recent is door de bestuurders van Transmuralis uitgesproken dat Warme overdracht hét voorbeeld moet zijn voor goede overdracht in de regio.

Vanaf 1 juli wordt de Warme overdracht breder uitgerold. Alle overige, bij Transmuralis aangesloten, thuiszorgorganisaties worden uitgenodigd om ook de Warme overdracht toe te passen. Door de eerste thuiszorgorganisaties is dit al enthousiast opgepakt en wordt gekeken naar de implementie.

Wat is Warme overdracht?

De Warme overdracht (Transmurale Zorgbrug ZHN) ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Zij verbindt de professionals in ziekenhuizen met de professionals in de eerstelijnszorg. Zowel naar de thuiszorginstelling als naar de revalidatie- en WLZ-instellingen. Dit betekent concreet dat enkele dagen voor de ontslagdatum van een kwetsbare patiënt de verantwoordelijk verpleegkundigen van het ziekenhuis en de eerstelijnszorg, persoonlijk (‘warm’) contact met elkaar hebben waarbij zij de geplande goede overdracht van de patiënt bespreken.

Dit doen zij aan de hand van een standaard gesprekshulp waarbij wordt gesproken over de relevante medische -, zorginhoudelijke- én sociale aspecten van de patiënt. Hierbij wordt de inbreng van de patiënt en de mantelzorger nadrukkelijk betrokken. Na de Warme overdracht vindt een terugkoppeling naar de patiënt plaats zodat deze weet dat goed met alle omstandigheden rekening wordt gehouden.

Warme overdracht juni 2020

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Warme overdracht? Of wilt u van gedachten wisselen over dit project? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..