Van terugblikken op een paradoxale periode en warme overdrachten tot een grenzeloos mooie zomervakantie! 

Het is nu half juli, de zomervakantie in onze regio staat op het punt van beginnen en velen zien uit naar deze rustperiode na een ongekend eerste half jaar van 2020. Een aankomende periode die rust en ruimte kan geven voor reflectie op de uitdagingen die ieder voor zich heeft gekend en die een groot beroep hebben gedaan op flexibiliteit, solidariteit en uithoudingsvermogen.

Niet alleen voor de mensen die de directe coronazorg hebben verleend maar ook iedereen die op andere wijze geraakt werd doordat zij niet bij hun dierbaren konden zijn, doordat ondersteuning wegviel, doordat de taak als mantelzorger nog zwaarder werd of doordat de verschillende coronamaatregelen beperkingen gaven in mobiliteit, samenzijn en het echt contact maken. Een paradoxale periode van enerzijds een enorme dichtbijheid van warme zorg en tegelijkertijd een gedwongen grote sociale afstand tot elkaar.

Naar wij allemaal hopen gaan wij nu een fase in waarbij in Nederland en Europa meer grip op corona ontstaat, zodat een crisis zoals wij die de afgelopen maanden hebben ervaren, kan worden voorkomen. Met maatregelen die weliswaar nog steeds beperkingen opleggen maar die met een verstandige invulling van ons allemaal, nu ook wat ruimte geven om grotendeels terug te keren naar een gewenste, meer leefbare situatie.

Ondertussen zitten wij als Transmuralis in de zomerperiode trouwens niet stil, integendeel! Momenteel wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan de verdere implementatie van Warme overdracht in de regio. Nadat wij dit concept al in beide ziekenhuizen en drie thuiszorgorganisaties hadden geïmplementeerd, breiden wij dit nu uit naar de volgende zes thuiszorgorganisaties. Hiermee werken wij in onze regio aan de verbetering van de overdracht van kwetsbare ouderen van ziekenhuis naar thuis.

Daarnaast zijn wij de volgende fase ingegaan van het project Verbeteren Medicatieveiligheid. In november 2019 hebben wij hiervoor een nulmeting uitgevoerd, momenteel wordt door middel van een korte enquête onder zorgprofessionals opgehaald in welke mate de eerder genoemde knelpunten in de praktijk worden ervaren.

De netwerken Palliatieve zorg, Dementie en CVA blijven ook onverminderd doorgaan met het oplossen van knelpunten, het voorbereiden en aanbieden van deskundigheidsbevordering en scholing en het organiseren van casuïstiekbesprekingen. Wij volgen hierbij nog steeds de prioriteiten en speerpunten uit ons jaarplan hoewel wij soms creatief moeten zijn in de vormen die wij hier nu voor kiezen. Gelukkig merken wij dat u ook flexibel bent zodat wij elkaar via ‘Teams-meetings’ en ‘Zoom-webinars’ kunnen blijven ontmoeten. In deze nieuwsbrief zult u enkele voorbeelden hiervan herkennen. Voor uitgebreidere informatie over al onze activiteiten verwijzen wij u naar de verschillende onderdelen van onze website.

Ten slotte
‘Normaal gesproken’ schrijf ik dit zomers voorwoord vanuit onze kantoorlocatie aan de Morssingel in Leiden, met uitzicht op de passerende sloepjes in de Leidse gracht en volle terrassen met studenten. Dit voorwoord komt vanwege coronamaatregelen echter nog vanuit mijn werkkamer thuis, met ook een inspirerend uitzicht, maar toch anders. De aanstaande zomervakantie gaat dit jaar ook niet naar ons geliefde Italië maar zullen wij doorbrengen binnen de grenzen van het eigen land in Friesland. Ook hier zijn mooie vergezichten en ervaren we een andere setting dan thuis om even afstand te nemen en met het gezin weer nieuwe energie op te doen voor de tweede helft van 2020. Voor ons dit jaar de Juiste Zomervakantie op de Juiste Plek.

Ik vertel u graag wat mij dit heeft opgeleverd in onze eerstvolgende (fysieke?) ontmoeting. Voor nu wens ik iedereen een grenzeloos mooie vakantie!

Met hartelijke groet,
Stefan