Nieuws

Wie geen persoonlijk afscheid kan nemen van een naaste, kan zich enorm eenzaam en verdrietig voelen. Luis Kaserer en Beatrijs Hofland schreven een handleiding en maakten een korte video over afscheidsrituelen.

Deze maand (juli '20) zijn de sociale wijkteams in Leiden en de casemanagers dementie gestart met een collegiaal overleg. Joan Veldhuizen van Transmuralis organiseerde in samenwerking met Manouk Jansen van de sociale wijkteams Leiden een (digitale) bijeenkomst.

De COVID-19 uitbraak heeft de zorg voor grote uitdagingen geplaatst. Maar wat betekenen het ziektebeeld, de hogere sterftecijfers en de noodzakelijk beschermende maatregelen voor het verlenen van goede palliatieve zorg?

Op 1 juni jl. is Prof. Dr. Yvette van der Linden benoemd tot hoogleraar Palliatieve Geneeskunde. Yvette werkt sinds 2011 als radiotherapeut-oncoloog en hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg in het LUMC en is vicevoorzitter van Propallia.

Van terugblikken op een paradoxale periode en warme overdrachten tot een grenzeloos mooie zomervakantie! 

Het jaarverslag van Transmuralis 2019 is uit, voorzien van handige infographic!

Hoe kunnen we kwetsbare patiënten helpen als zij na opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wijkverpleegkundige nog vóór het ontslag goed op de hoogte is van de hulpvragen van de patiënt?

In samenwerking met Nederlandse experts heeft Will Pharma samen met Ipsen en Allergan een online nascholing 'schouderpijn na CVA’ ontwikkeld. Tijdens deze nascholing wordt men in 60 minuten op een praktische manier geïnformeerd over dit onderwerp.

Veel mensen maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Hierdoor kunnen vragen opspelen zoals bij een plotseling overlijden van een naaste, een onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid of bij een  isolement.

Kan dat? Jazeker!  Ergens op een dag in maart kwam de vraag bij Transmuralis binnen of er medewerkers met een zorgachtergrond inzetbaar waren in de regio als dat nodig zou zijn in verband met corona. Dat leek mij een mooie kans om mij nuttig te maken. 

Transmuralis is een van de samenwerkingspartners van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. De komende jaren worden inhoudelijke vraagstukken in leernetwerken opgepakt. 

De nieuwe Zorgstandaard Dementie is gepubliceerd; deze vervangt de vorige uit 2013. De Zorgstandaard laat een samenhangende benadering zien voor het gehele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers.

Op 24 april 2020 heeft een regionaal overleg Wet zorg & dwang plaatsgevonden waar deelnemers van Transmuralis casuïstiek met betrekking tot de uitvoering van de Wet zorg & dwang hebben voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het CIZ.

Op Palliaweb vindt u alle actuele informatie over palliatieve zorg aan patiënten (en naasten) met het coronavirus in de verschillende zorgsettingen. Ook vindt u er handreikingen, goede voorbeelden en praktische informatie.

Met een terugblik naar een ander verleden en beeldbellende huisdieren tot het goede voorbeeld voor elkaars vrijheid!