Nieuws

De wereld staat op zijn kop door de coronacrisis. Veel aandacht is terecht gericht op het bestrijden van het coronavirus. De meeste mensen genezen gelukkig, maar er overlijden helaas ook mensen door het coronavirus. Afscheid nemen van iemand die je lief is, is in de huidige situatie complex. 

Op deze dag is het in heel Europa voor de zestiende keer de Dag van de Beroerte. Er wordt stilgestaan bij vragen als: hoe kun je een beroerte herkennen, hoe kan de kans op een beroerte verkleind worden en wat zijn de mogelijke gevolgen van een beroerte?

Joan (55) uit Oegstgeest, programmaleider Dementie bij Transmuralis, nu gestart als psychiatrisch verpleegkundige bij Topaz

In GeZZond, het magazine van Zorg en Zekerheid, is abusievelijk een onjuistheid geslopen in het artikel “praten over palliatieve zorg”. In het artikel worden twee initiatieven gecombineerd, terwijl het afzonderlijke activiteiten zijn.

Uit informatie van meerdere ziekenhuizen in Nederland blijkt dat de afgelopen weken het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald.

In het Leidsch Dagblad van 8 april jl. verscheen een artikel van huisartsen Selma Jonkers (kaderhuisarts ouderenzorg) en Carla Juffermans (kaderhuisarts palliatieve zorg)

Van een ingrijpend veranderde wereld en het continueren van zorg tot het belang van heldere communicatie.

Veel mensen krijgen gedurende hun leven te maken met een hersenaandoening. 

In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van de initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de eerste lijn, die professionals kunnen gebruiken in hun werk.

Het project Oog voor Naasten is afgerond. De methodiek helpt om de zorg voor naasten volledig en zorgvuldig te doen, voor en na het overlijden van hun dierbare. U vindt de methodiek hier.

Het netwerk Palliatieve zorg heeft afgelopen maand toekenning van subsidie gekregen voor twee Palliantie projecten. Het betreffen Oog voor naasten en nabestaanden 2 (ON2) en In gesprek met de burger.

Het zijn moeilijke tijden voor mensen met dementie en hun naasten die door de coronamaatregelen bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van de dagbesteding of elkaar niet kunnen zien.

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Zij richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel.

Casuïstiekbespreking, zoals dat zes keer per jaar georganiseerd wordt voor casemanagers, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde, gaat voorlopig niet door in verband met het coronavirus.

Zijn er casemanagementzaken die je graag met andere collega’s in de (sub)regio wil bespreken of wil je gewoon iets delen? Meld je dan. Ook voor het overleg over casemanagement geldt dat dit voorlopig niet door gaat in verband met het Corona-virus.