Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet (meer) mogelijk is. Omdat iemand niet meer kan genezen en nog wel een (lange) tijd met deze ziekte leeft, is het primaire doel van palliatieve zorg om de kwaliteit van leven van de cliënt te behouden en waar mogelijk te verbeteren. In de palliatieve zorg is aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische én spirituele dimensies. Daarnaast is het ondersteunen van naasten ook een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is zorg op maat, specifiek en persoonlijk en soms ook erg complex. Het is dan ook bij uitstek multidisciplinaire zorg.

© 2013 Transmuralis