Ambitie 1: continuïteit en coördinatie van zorg

Ambitie 2: deskundige zorgverleners

Ambitie 3: oog voor naasten

Ambitie 4: publieksvoorlichting

Ambitie 5: evenwichtige zorgverlener


U leest meer over onze ambities in het meerjarenplan 2022-2025.

Wilt u weten welke activiteiten we ondernemen in 2024? U leest het in het jaarplan van Transmuralis onder het kopje netwerk Palliatieve zorg.