Ambitie 1: continuïteit en coördinatie van zorg

Ambitie 2: deskundige zorgverleners

Ambitie 3: oog voor naasten

Ambitie 4: publieksvoorlichting

Ambitie 5: evenwichtige zorgverlener


U leest meer over onze ambities in het meerjarenplan 2022-2025.
De bijbehorende activiteiten leest u in het activiteitenplan 2022.