Ambitie 1: Informatie en communicatie (Relatie zorgverlener - patiënt/naaste)

Zorgverleners hebben oog voor de informatiebehoefte van patiënten en hun naasten en geven van daaruit goede, tijdige en op hun behoeften afgestemde informatie over de palliatieve zorg (-mogelijkheden). De wijze waarop zorgverleners in gesprek zijn met patiënten en hun naasten getuigt van "afgestemd zijn op“, aandacht en respect en ondersteunt de behoefte aan eigen regie en kracht.

Ambitie 2: Verandering in rollen en relaties

Zorgverleners hebben oog voor de nieuwe rol die patiënten en naasten krijgen in de palliatieve fase en realiseren zich dat het omgaan met deze nieuwe rol niet alleen praktische consequenties heeft, maar ook consequenties op sociaal-emotioneel niveau. Zorgverleners zijn in staat op beide niveaus begeleiding te geven bij het zich moeten voegen in de nieuwe rollen en bij de veranderingen in relaties ten gevolge van de ziekte.

Ambitie 3: Goede overdracht en samenwerking tussen hulpverleners (Interne zorgaspecten)

Zorgverleners zijn patiënt en naasten van dienst door een goede overdracht tussen 1e en 2e lijn en vice versa te realiseren. Samenwerking tussen zorgverleners en relevante kennis bij alle partijen op het juiste moment is hierbij een noodzaak. Het gaat hierbij niet alleen over medische kennis, maar ook over psychosociale en spirituele aspecten.

Opent u hier het meerjarenplan palliatieve zorg 2020-2022.