Ambitie 1: continuïteit en coördinatie van zorg

Ambitie 2: deskundige zorgverleners

Ambitie 3: oog voor naasten

Ambitie 4: publieksvoorlichting

Ambitie 5: capaciteit van de regionale palliatieve bedden

Ambitie 6: inzicht of zorg voor (palliatief)-zorgenden

U leest meer over onze ambities in het jaarplan 2021

Het meerjarenplan 2020-2022 leest u hier.