Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze zorg wordt soms ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. Genezen is niet meer mogelijk. De zorg richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven. Er is aandacht voor:

  • lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid
  • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte
  • vragen rondom leven en dood
  • zorg voor de naasten
  • allerlei praktische zaken

De belangrijkste doelen van palliatieve zorg zijn het verlichten van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel lijden en het ondersteunen bij de afronding van het bestaan.

Bekijk de onderstaande video's.