Veel mensen redden het om na het verlies van een dierbare het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Vaak met steun van familie en vrienden. Er zijn echter situaties waarin dit netwerk ontbreekt of onvoldoende ondersteuning kan geven. In die situaties kan het prettig zijn om te praten met een vrijwilliger of met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. Over de overledene, het gemis, over wat geweest en misschien niet geweest is. Over hoe alles in je leven zo veranderd is na het verlies.

U kunt hiervoor terecht bij:

Issoria Rouwondersteuning

Humanitas Steun bij rouw en verlies

Er vinden regelmatig groepsbijeenkomsten plaats. Deze vindt u in onze agenda.