Er zijn diverse handreikingen, instrumenten en landelijke richtlijnen die zorgverleners ondersteunen in hun werkzaamheden. U vindt ze in de linker kolom. Hier vindt u ook het regionale aanbod met betrekking tot deskundigheidsbevordering, informatie over bovenregionale samenwerking op het gebied van palliatieve zorg en informatie over de PaTz-groepen in de regio.