Kennis opdoen en bijhouden is belangrijk, zodat we palliatieve zorg op het juiste moment kunnen aanbieden en op de juiste manier kunnen uitvoeren. Daarom besteden we veel aandacht aan onderwijs over palliatieve zorg. Hieronder vindt u, per doelgroep, informatie over wat Transmuralis en anderen in de regio aan bij- en nascholing aanbieden.

Weet u wat u weet? Bent u verzorgende, verpleegkundige of arts en bent u benieuwd hoe het staat met uw eigen kennis van palliatieve zorg? Doe dan de Competentiescan palliatieve zorg.

Het Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg van Propallia is de plek waar vertegenwoordigers vanuit het mbo, hbo, wo onderwijs, bij- en nascholing, patiënten en naasten, onderzoek en zorgpraktijk bij elkaar komen met als doel de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door in te zetten op onderwijs. Meer informatie over het Onderwijsknooppunt, inclusief het onderwijsaanbod van onze buurt-netwerken, is te vinden op de website van Propallia.

Voor alle doelgroepen

Transmuralis organiseert regelmatig themabijeenkomsten en multidisciplinaire scholingen. De geplande bijeenkomsten vindt u in onze agenda.

Verzorgenden: Incompany scholingen

Om verzorgenden te scholen op het gebied van palliatieve zorg, zijn 16 modules beschikbaar die binnen de eigen zorgorganisatie ingezet kunnen worden. Een groep van 13 docenten is getraind om de scholingen (binnen en buiten hun eigen organisatie) te geven. De volgende modules zijn beschikbaar:

• Wat is palliatieve zorg en hoe signaleer je?
• Stervensfase
• Proactieve zorg
• Zingeving
• Andere culturen
• Palliatieve sedatie en euthanasie
• Wat doet dit met jou als zorgverlener?
• Vocht en voeding
• Misselijkheid en braken
• Obstipatie, diarree en dehydratie
• Pijn
• Delier
• Benauwdheid
• Angst
• COPD en hartfalen
• Dementie

Check bij uw organisatie of deze modules aangeboden worden.
Wilt u deze scholing aanbieden binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Verpleegkundigen: Casuïstiekbesprekingen

Transmuralis organiseert vier keer per jaar een casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen niveau 4 en 5. Steeds staat er een ander thema centraal. In deze interactieve bijeenkomsten worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. De geplande casuïstiekbesprekingen vindt u in onze agenda.

Verpleegkundigen: nascholingen i.s.m. zorgopleidingen LUMC

Bent u als verpleegkundige vaak betrokken bij palliatieve patiënten dan biedt deze nascholing u kennis en inzichten voor verdere professionalisering. In het lesprogramma staat de patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt bij de leeractiviteiten is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn naasten en wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven?

De nascholing is bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, thuiszorg, woonzorgcentra en palliatieve unit en regelmatig worden ingezet in palliatieve zorgsituaties. Meer informatie over de inhoud en de data waarop deze scholing gegeven worden, vindt u op de website van Zorgopleidingen LUMC.

Artsen en verpleegkundig specialisten: Boerhaave Nascholing LUMC

Boerhaave Nascholing organiseert cursussen en opleidingen voor o.a. medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants, verpleegkundig specialisten en aisossen. Er worden o.a. discipline-overstijgende trainingen Palliatieve Zorg georganiseerd. Meer informatie over de inhoud en de data waar op ze scholingen gegeven worden, vindt u op de website van Boerhaave Nascholing LUMC.

Artsen: Kaderopleiding Palliatieve Zorg

Deze opleiding is bedoeld voor artsen die hun kennis op het gebied van palliatieve zorg willen vergroten en de ambitie hebben deze kennis verder uit te dragen. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg leidt in twee jaar op tot kaderarts palliatieve zorg. De twee jaar wordt ingevuld met tien 2-daagse cursusdagen, opdrachten en stages. Meer informatie is te vinden op de website Kaderopleiding Palliatieve Zorg.