Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

kwaliteitskader

In 2017 is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gelanceerd. Het Kwaliteitskader biedt een zo compleet mogelijk overzicht van de aspecten die vertegenwoordigers van vele wetenschappelijke verenigingen en organisaties, betrokken bij het verlenen of ondersteunen van palliatieve zorg, belangrijk vinden om te komen tot kwalitatief goede palliatieve zorg. En wat patiënten, naasten, zorgverleners en vrijwilligers mogen verwachten om de beste palliatieve zorg te ervaren in moeilijke omstandigheden. Het zijn kaders waarbinnen persoonlijke zorg gegeven kan worden. Bovendien helpt het om in de vele grijze gebieden van evidence en consensus een gepersonifieerde weg te vinden.

U kunt het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland hier openen.

Richtlijnen palliatieve zorg

rightlijnen

U vindt de richtlijnen Palliatieve zorg op de website Pallialine. Op de homepage staat een overzicht van de meest recente richtlijnen en richtlijnen in ontwikkeling. Van alle richtlijnen zijn samenvattingskaartjes beschikbaar in pdf of (op handzaam formaat) in gedrukte vorm.

Samenvattingen van alle richtlijnen en het Palliatieve zorg formularium zijn in de app Palliarts te raadplegen.