Palliaweb

Palliaweb is een platform vóór en dóór professionals. Deze site biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij zorgverlening in de palliatieve zorg. Met dit kennisplatform wordt een plek geboden waar eenvoudig informatie over palliatieve zorg kan worden gevonden en tegelijkertijd wordt andere relevante informatie aangereikt. Maar het is ook een platform waar zorgverleners worden gestimuleerd om zelf kennis aan te dragen en deze beschikbaar te stellen voor het veld.

PalliArts

palliarts

PalliArts is een app voor de mobiele telefoon of tablet, die zorgverleners op een gebruiksvriendelijke manier praktische (landelijke en regionale) informatie geeft voor palliatieve zorgverlening.

De app ondersteunt zorgverleners bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. De geboden informatie is qua inhoud en presentatie optimaal afgestemd op de praktijksituatie: men kan snel en eenvoudig navigeren.

In de app wordt de volgende informatie aangeboden:

  • samenvattingen van de richtlijnen palliatieve zorg
  • een palliatief formularium
  • een overzicht van alle medicatie uit de richtlijnen inclusief toedieningsvormen, doseringen, bijwerkingen en andere informatie
  • een omrekentabel voor opioïden
  • checklists, onder meer over besluitvorming in de palliatieve fase en een probleemanalyse pijn
  • voorlichtingsfolders over onder meer angst, delier en palliatieve sedatie
  • de actuele beschikbaarheid van vrije bedden in hospices
  • en de contactgegevens van de consultatieteams palliatieve zorg
  • contactgegevens van regionale organisaties, betrokken bij+ de palliatieve zorg

Downloaden?

De app is gratis te downloaden voor zowel iOS (Appstore) als Android (Playstore).