Mensen met een chronische aandoening of met complexe medische problemen, hebben vaak te maken met verschillende medische specialismen en zorgorganisaties. Dan is het belangrijk dat de behandeling, zorg en ondersteuning op elkaar worden afgestemd. Hier kan Transmuralis een belangrijke rol in hebben.

Zorgverleners, managers en bestuurders uit de regio maken goede afspraken met elkaar, in het belang van de zorgvrager. Het gaat hierbij vooral om een betere afstemming van de behandeling, de doorstroom, de overdracht van gegevens en voorlichting aan de zorgvrager. De juiste zorg op de juiste plaats en tijd door de juiste zorgverlener is daarbij het uitgangspunt. Adequate zorg voor de patiënt is wat ons bindt.

In de linker kolom staan de verschillende projecten van Transmuralis.