Naar een mensgerichte aanpak voor mensen met dementie in de wijk 

Aanleiding start project

Mensen met dementie wonen langer thuis, waardoor het aantal vragen voor zorg en ondersteuning thuis sterk toeneemt in kwantiteit en complexiteit. Deze ontwikkeling vraagt om een omslag in denken en werken bij professionele organisaties.

Het sociale netwerk van kwetsbare mensen is een belangrijke schakel in relatie tot zingeving / kwaliteit van leven. Daarnaast heeft een goed sociaal netwerk een reducerende werking op de behoefte aan professionele zorginzet en het voorkomen van crisissituaties. Deze pilot richt zich op het verstevigen van het sociale netwerk door verbindingen maken / herstellen binnen de eigen kring, aangevuld met vrijwilligers. De betrokken welzijnsorganisatie in de wijk speelt hierbij een sleutelrol.

Verschillende initiatieven in het land hebben aangetoond dat andere manieren van werken niet alleen zorgen voor een betere verdeling van de beschikbare zorg, maar ook een positief effect kunnen opleveren ten aanzien van de kwaliteit van leven van de oudere met dementie.

Uitgangspunten project

Op basis van de inzichten vanuit diverse onderzoeken en stromingen zijn voor het project Rondom de mens de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • De mens centraal, niet de aandoening dementie
 • Uitgaan van mogelijkheden i.p.v. risico’s
 • Het vangnet om de persoon met dementie versterken, vanuit het eigen netwerk en waar nodig aangevuld met (betaalde) vrijwilligers
 • Eenduidigheid in taal vanuit professionele organisaties
 • Voldoende basiskennis over dementie bij betrokkenen in de wijk
 • Goede afstemming tussen informele en formele zorg én ondersteuning
 • De waarde van inzet van mensen zonder professionele zorg- of welzijnsachtergrond benutten

Doelstelling

Het doel van deze pilot is tweeledig:

 1. De mensen met dementie ervaren passende zorg en ondersteuning opgebouwd vanuit zowel informele als formele betrokkenen.
 2. De inzet van formele zorg- en ondersteuning neemt af, waardoor de professionals in staat zijn een hogere caseload te bedienen.

Doelgroep

De doelgroep van dit project zijn thuiswonende mensen met dementie. Het betreft het gehele proces van dementie: van de niet-pluisfase tot het eindstadium van dementie. Het merendeel van deze doelgroep is ouder dan 65 jaar, maar ook jonge mensen met dementie woonachtig in het pilotgebied maken deel uit van de doelgroep.

Projectgebied

Het project start in de wijk Bos-en Gasthuisdistrict in de gemeente Leiden. Dit gebied bestaat uit de buurten VreewijkHaagweg-noord, Gasthuiswijk, Fortuinwijk-noord, Boshuizen, Oostvliet, Haagweg-zuid en Fortuinwijk-zuid, en is onderdeel van stadsdeel Zuid.

Aanpak

In de voorbereidingsfase van het project zijn de volgende partijen betrokken:

 • Topaz
 • Libertas Leiden
 • Incluzio
 • Ouderenberaad Zuid-Holland Noord
 • Alzheimer Nederland
 • Gemeente Leiden
 • Transmuralis

Andere organisaties met relevante activiteiten binnen het projectgebied zijn welkom hierbij aan te sluiten.

Tijdens de uitvoer van het project zal er actief contact worden gezocht met formele en informele sleutelpersonen in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn de huisartsen, casemanagers dementie, het sociale wijkteam, vrijwilligersorganisaties, belangenverenigingen, de wijkvereniging, enzovoorts.

Begin 2024 wordt er een projectleider voor het project Rondom de mens aangesteld. De projectfinanciering verloopt via IZA SPUK.

Contact

Heeft u een vraag, suggesties of wilt u actief bijdragen aan dit project? Neem dan contact op met José de Korte. José werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Ze is per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.bereikbaar of telefonisch via 071-3628220.