Behalve met de eigen leden, werkt Transmuralis o.a. samen met de volgende organisaties:

Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met dementie en hun dierbaren. Zij geven voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en komen op voor betere zorg voor mensen met dementie. Zij werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamelen geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Gemeenten (13) De dertien gemeenten in de regio spelen een belangrijke rol bij passende zorg en ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten.

Hersenletsel.nl is dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool. Het praktijkgericht onderzoek, dat de lectoren samen met onderzoekers, docenten, studenten en het werkveld uitvoeren, neemt een belangrijke plaats in binnen de faculteiten.

Knooppunt Ketenzorg is een samenwerkingsverband voor de eerste lijn in de regio Zuid-Holland Noord.

Leyden Academy draagt met diverse activiteiten en het doen van wetenschappelijk onderzoek bij aan de kwaliteit van leven van oudere mensen

Ouderenberaad Zuid-Holland Noord vertegenwoordigt de kwetsbare groep ouderen in de regio om de échte behoeften van ouderen zelf optimaal in te bedden in de regionale structuren

Reos biedt ondersteuning aan eerstelijnszorgverleners in de regio’s Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord.

Sleutelnet is het samenwerkingsverband van alle zorgverleners en de zorgverzekeraars in de Regio Zuid-Holland Noord op het gebied van ICT.

Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC ZH) verbetert in samenwerking met het LUMC en ouderenzorginstellingen in Zuid-Holland de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen    

Welzijnsorganisaties

Werkplaats sociaal domein Den Haag en Leiden houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, ondersteuning en onderwijs van vernieuwingen in de praktijk van wonen, zorg en welzijn en ontsluiting van kennis op dit domein.