Visie Transmuralis

De visie van Transmuralis is gericht op het bereiken van de juiste zorg, op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener, in Zuid-Holland Noord. Transmuralis stelt hierbij het perspectief van de zorgvrager (en zijn naasten) centraal.

Onze ambities

Afbeelding ambities cva

Afbeelding ambities dementie

 

Afbeelding ambities pal zorgAfbeelding ambitie CvL 

Ambities Centrum voor Levensvagen 2022 klein 


Kernwaarden Transmuralis

  • Wij werken resultaatgericht en communiceren onze resultaten transparant via verschillende middelen naar de betrokken stakeholders in onze omgeving.
  • Wij hanteren hoge kwaliteitsnormen in onze processen en ons gedrag en zijn aanspreekbaar op wat wij doen.
  • Wij worden in de regio herkend in onze rol en nodigen uit om met ons te verbinden.
  • Samenwerking en openheid zijn de leidende principes om onze regionale doelstellingen te realiseren.

Statutaire doelstellingen Transmuralis

Transmuralis kent volgens haar statuten de volgende doelstellingen:

  • het bevorderen van transmurale zorg in de regio Zuid Holland-Noord;
  • het oplossen van knelpunten die door cliënten/patiënten, zorgprofessionals en managers worden ervaren in de transmurale zorg in de regio Zuid-Holland Noord;
  • het formaliseren van een samenwerkingsverband van organisaties om, binnen de wettelijke grenzen van onder meer de Mededingingswet, afspraken te maken over de invulling en vormgeving van transmurale zorg in de regio Zuid Holland-Noord ten einde de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.