Hoe leren we samenwerken rondom patiënt, cliënt en inwoner? Wat zijn de spelregels en welke taal spreken we dan met elkaar? En begrijpen we wel hoe de inwoner écht kijkt en wat die écht wil?

Zomaar enkele vraagstukken uit de werkconferentie WELZO die op 14 oktober werd georganiseerd voor meer dan 100 bestuurders en professionals uit zorg en welzijn in Zuid-Holland Noord.

Onder de scherpe leiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters deelden Lia de Jongh (Topaz), Marleen Damen (wethouder Leiden) en Ton van Houten (voorzitter Z&Z) de urgente opgave voor de regio en wat zij als bestuurders hierin kunnen betekenen. Eén van de adviezen: zoek elkaar op en vraag hulp als dat nodig is want ‘help! geeft hulp’. 

Foto WELZO pannel okt 18

Hoogleraar Population Health Jessica Kiefte motiveerde dat een gezonde populatie meer is dan een populatie zonder ziekte en dat we gezondheid anders moeten meten en doorvertalen naar wat de omgeving kan bieden.

Topbasketbalcoach Geert Hammink daagde vanuit rijke (NBA-)ervaring uit dat samenwerken vaak ook ongemak betekent en hoe hier mee om te gaan om toch te presteren.

In zeven workshops (die helaas soms door de techniek werden gehinderd) is vervolgens de kracht van samenwerken verdiept, zijn successen gedeeld en attentiepunten opgehaald die samenwerking zomaar in de weg kunnen staan. Hoe dit dan samen op te lossen werd teruggegeven door de directeur van Transmuralis Stefan Fiselier.

Auteur Wouter Hart riep tenslotte op om het juiste kompas te kiezen en te blijven verplaatsen in dat wat cliënt of inwoner echt wil. Zo zorg je ervoor dat wat je doet ook écht aansluit op wat er om je heen nodig is.

Deze werkconferentie geeft een extra impuls aan samenwerking tussen zorg en welzijn in Zuid-Holland Noord en vormt een vernieuwd vertrekpunt om, in soms uitdagend samenspel, de inwoners dat te bieden waar zij echt behoefte aan hebben. Wordt vervolgd.

Kijk hier de plenaire bijdragen terug:

Opening door Lia de Jongh, Marleen Damen en Ton van Houten

Een leven lang gezonde populatie…..maar hoe dan? door Jessica Kiefte

Ingrediënten voor succesvol samenwerken door Geert Hammink

Reflectie op de workshops door Stefan Fiselier

Samenwerken vanuit de bedoeling door Wouter Hart

Afsluiting door Lia de Jongh, Marleen Damen en Ton van Houten

Hieronder vindt u meer informatie over de workshops:

Workshop 1: Een cliënt herstelt nooit alleen

Workshop 2: Reageren of anticiperen: werken op basis van data

Workshop 3: Positieve gezondheid; domeinen bestaan niet

Workshop 4: Samenwerken doe je WELZO!

Workshop 5: De Klantreis Dementie: ervaringen van inwoners als vertrekpunt voor passende zorg in de regio

Workshop 6: Krachtige basiszorg; anders werken en organiseren