Regionale ondersteuning invoering Wet zorg en dwang (versie mei 2020)


Algemeen

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname. De Wet zorg en dwang geldt niet alleen in zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen.

Vanaf medio 2019 komt een toenemende groep zorgprofessionals, vanuit verschillende deelnemers van Transmuralis, tweemaandelijks bijeen om de stand van zaken van de Wzd in de regio door te nemen en casuïstiek te bespreken. Inmiddels heeft dit overleg de volgende resultaten opgeleverd:

Samenwerkingsafspraak onderlinge inzet van externe deskundigheid

Vanuit het Regionaal overleg Wzd is een samenwerkingsafspraak uitgewerkt met betrekking tot de inzet van externe deskundigheid van buiten de eigen organisatie (stap 3 uit het ‘stappenplan’). Hierbij zijn voorstellen gedaan om gebruik te maken van elkaars deskundigheid in de regio op de volgende twee onderdelen:

  • Inroepen van een externe deskundige bij het uitvoeren van het stappenplan Wzd;
  • Inroepen van een SO als er een medische verklaring moet worden opgesteld bij een RM en een IBS.

In februari 2020 heeft het bestuur van Transmuralis ingestemd met deze voorstellen en opdracht gegeven dit verder uit te werken en in de regio te implementeren. De (concept) samenwerkingsafspraak vindt u later hier.

Casuïstiekbespreking Wzd met CIZ (IBS en RM)

Op 24 april 2020 heeft een overleg Wet zorg & dwang plaatsgevonden waar deelnemers van Transmuralis casuïstiek met betrekking tot de uitvoering van de Wet zorg & dwang hebben voorgelegd aan een vertegenwoordiger van het CIZ.

Deze casuïstiek is door het CIZ in het overleg toegelicht en beantwoord. In bijgaand document vindt u de (door CIZ geaccordeerde) verslaglegging van deze casuïstiekbespreking. Daarnaast vindt u hierbij de meegestuurde presentatie van CIZ die ingaat op:

  • criteria van de Wzd;
  • samenwerking met zorgaanbieders en ziekenhuizeninformatie;
  • aan te leveren documenten;
  • besluit tot opname en verblijf (art. 21) (wie, wat, hoe);
  • inbewaringstelling (wie, wat, hoe);
  • rechterlijke machtiging (wie, wat, hoe);
  • samenloop Wzd-Wvggz.

Informatie

Wij blijven u verder via de nieuwsbrief en website informeren over onze verdere activiteiten in het kader van de Wzd. Mocht u hierover meer informatie wensen of actief willen participeren dan kunt u dit aangeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.